Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Zaposlitev

Postopek

Prosta stalna delovna mesta v sekretariatu urada evropskega varuha za človekove pravice se zapolnijo z notranjo premestitvijo ali napredovanjem, premestitvijo ali napotitvijo uradnikov iz drugih institucij ali organov Evropske unije oziroma z zaposlitvijo kandidatov z rezervnega seznama, sestavljenega na podlagi odprtih natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ali katera koli institucija ali organ EU.

Razpisi za prosta delovna mesta začasnih uslužbencev so objavljeni interno, da bi spodbudili poklicni razvoj že zaposlenega osebja, ali na spletišču evropskega varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic običajno seznani tudi druge institucije Evropske unije o tovrstnih prostih delovnih mestih. V zvezi s profili, ki so v uradu varuha človekovih pravic bolj redno iskani, se varuh človekovih pravic lahko odloči za objavo odprtih razpisov prostih delovnih mest ter na njihovi podlagi pripravi seznam kandidatov, ki jih lahko po potrebi pokliče na preverjanje in pogovor.

Kandidati, izbrani po enem ali več izbirnih postopkih in ki jih še posebej zanima delo v uradu evropskega varuha človekovih pravic, naj stopijo v stik z oddelkom za kadrovske in upravne zadeve ter proračun pri uradu varuha človekovih pravic.

Razpisi prostih delovnih mest

Trenutno so odprti razpisi za naslednja prosta delovna mesta:

Director of Inquiries in the Office of the European Ombudsman (Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(1) (a) and (b) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice, will be conducted at the same time as an external recruitment procedure in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations.

The Inquiries Directorate will be in charge of the Office's core activities, which include conducting inquiries into possible cases of maladministration by the EU institutions, bodies and agencies and promoting good administrative practices.

The Director of Inquiries in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Rok za prijave je potekel

Director of Inquiries in the Office of the European Ombudsman (Article 29(2) of the Staff Regulations)

This post is published in accordance with Article 29(2) of the Staff Regulations of Officials of the European Union (senior management post). This selection procedure, which is designed to give the appointing authority the widest possible choice of candidates, will be conducted at the same time as internal and interinstitutional recruitment procedures.

The Inquiries Directorate will be in charge of the Office's core activities, which include conducting inquiries into possible cases of maladministration by the EU institutions, bodies and agencies and promoting good administrative practices.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Rok za prijave je potekel

Zunanje povezave

EPSO Na spletišču EU Careers lahko iščete po podatkovni zbirki prostih delovnih mest za stalno in začasno zaposlitev, delovnih mest za pogodbene uslužbence, pripravništva in napotitve v institucijah in agencijah EU.

Pripravništvo

Pravila

Evropski varuh človekovih pravic ponuja pripravništvo dvakrat letno, predvsem za univerzitetne diplomante ali njim enakovredne profile. Pripravništva se vsako leto običajno začnejo 1. septembra in 1. januarja. Obvestilo o razpisu za zbiranje prijav za pripravništvo je objavljeno za vsako novo obdobje pripravništva, običajno 1. februarja in 1. maja. V obvestilu so navedeni iskani profili. Pripravništvo poteka v Strasbourgu ali Bruslju glede na potrebe urada.

Od pripravnikov v uradu varuha človekovih pravic se zahteva dobro znanje angleščine. Prijave je torej treba poslati v angleščini. Iz istih razlogov so tudi prijavni dokumenti za pripravništvo na voljo le v angleščini.

Trenutno ni nobenega razpisa za pripravništvo.