Želite vložiti pritožbo zoper
institucijo ali organ EU?

Zaposlitev

Postopek

Prosta stalna delovna mesta v sekretariatu urada evropskega varuha za človekove pravice se zapolnijo z notranjo premestitvijo ali napredovanjem, premestitvijo ali napotitvijo uradnikov iz drugih institucij ali organov Evropske unije oziroma z zaposlitvijo kandidatov z rezervnega seznama, sestavljenega na podlagi odprtih natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ali katera koli institucija ali organ EU.

Razpisi za prosta delovna mesta začasnih uslužbencev so objavljeni interno, da bi spodbudili poklicni razvoj že zaposlenega osebja, ali na spletišču evropskega varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic običajno seznani tudi druge institucije Evropske unije o tovrstnih prostih delovnih mestih. V zvezi s profili, ki so v uradu varuha človekovih pravic bolj redno iskani, se varuh človekovih pravic lahko odloči za objavo odprtih razpisov prostih delovnih mest ter na njihovi podlagi pripravi seznam kandidatov, ki jih lahko po potrebi pokliče na preverjanje in pogovor.

Kandidati, izbrani po enem ali več izbirnih postopkih in ki jih še posebej zanima delo v uradu evropskega varuha človekovih pravic, naj stopijo v stik z oddelkom za kadrovske in upravne zadeve ter proračun pri uradu varuha človekovih pravic.

Razpisi prostih delovnih mest

Trenutno so odprti razpisi za naslednja prosta delovna mesta:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Rok za prijave je potekel

Zunanje povezave

The European Communities Personnel Selection Office (EPSO) – Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je bil ustanovljen 26. julija 2002. Njegova naloga je priprava javnih natečajev za izbiro visoko usposobljenega osebja za vse institucije Evropske unije, in sicer Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropsko komisijo, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij ter Evropskega varuha človekovih pravic. Delovanje urada EPSO je bilo v celoti vzpostavljeno 1. januarja 2003.

Pripravništvo

Pravila

Varuh človekovih pravic ponuja pripravništvo dvakrat letno, predvsem za univerzitetne diplomante ali njim enakovredne profile. Pripravništvo poteka v Strasbourgu ali Bruslju glede na potrebe urada. Začne se 1. septembra in 1. januarja vsako leto.

Od pripravnikov v uradu varuha človekovih pravic se zahteva dobro znanje angleščine. Prijave je torej treba poslati v angleščini. Iz istih razlogov so tudi prijavni dokumenti za pripravništvo na voljo le v angleščini.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development
Vložite prijavo