Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Preiskave, ki jih je leta 2019 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:

Preiskave, ki jih je leta 2019 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije:

 

Preiskave na podlagi pritožb

Evropska komisija

274

59,7 %

Evropski urad za izbor osebja

44

9,6 %

Evropski parlament

21

4,6 %

Evropska služba za zunanje delovanje

17

3,7 %

Evropski urad za boj proti goljufijam

9

2,0 %

Evropska investicijska banka

7

1,5 %

Agencije EU

33

7,2 %

Drugo

54

11,8 %

Opomba: Preiskava na lastno pobudo OI/1/2019/MIG se je nanašala na dve instituciji, zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.