Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2019, po državah

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2019, po državah

Država

Število evidentiranih pritožb

Število sproženih preiskav

Španija

285

47

Nemčija

227

61

Belgija

203

88

Združeno kraljestvo

174

30

Poljska

157

10

Francija

118

26

Italija

94

29

Portugalska

72

7

Romunija

65

8

Grčija

58

19

Nizozemska

56

15

Bolgarija

52

8

Švedska

51

19

Češka

44

8

Irska

40

9

Hrvaška

38

7

Avstrija

36

9

Madžarska

33

6

Finska

28

2

Slovenija

26

1

Luksemburg

22

7

Danska

17

5

Malta

17

6

Ciper

16

3

Litva

14

5

Slovaška

12

5

Latvija

10

1

Estonija

7

1

Druge države

159

11

Ni znano

40

3

Skupaj

2 171

456