Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018 (povprečno trajanje manj kot 8,5 meseca)

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018 (povprečno trajanje manj kot 8,5 meseca)
32 % Zadeve, zaključene v manj kot 3 mesecih
42 % Zadeve, zaključene v 3 do 12 mesecih
13 % Zadeve, zaključene v 12 do 18 mesecih
13 % Zadeve, zaključene po več kot 18 mesecih[1]
  [1] V nekaterih zapletenih zadevah je potrebnih več krogov posvetovanj s pritožnikom in zadevno institucijo; pričakuje se, da bodo nove izvedbene določbe skrajšale trajanje preiskav.