Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Tema preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018

Tema preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018
Preglednost/odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov) 134 24,6 %
Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in časovni okviri) 108 19,8 %
Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev) 88 16,1 %
Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravica do izjave) 76 13,9 %
Zaposlovanje 63 11,6 %
Dobro upravljanje težav v zvezi z osebjem EU 50 9,2 %
Spoštovanje temeljnih pravic 40 7,3 %
Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU) 40 7,3 %
Drugo 36 6,6 %
Etičnost 10 1,8 %
Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU 5 0,9 %
Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.