Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Strateško delo leta 2018

Strateško delo leta 2018
5 strateških preiskav leta 2018
  · Odgovornost Sveta pri zakonodajnem delu · Ravnanje Komisije v primerih vrtljivih vrat, ki zadevajo uslužbence EU · Dejavnosti Evropske agencije za zdravila pred predložitvijo vlog · Dostopnost spletišč Komisije za invalide · Obravnava invalidov v skupnem sistemu zdravstvenega zavarovanja EU
10 strateških pobud leta 2018 (prošnje za pojasnila, ne formalne preiskave)
  · Politike za preprečevanje nadlegovanja v javni upravi EU · Vrtljiva vrata v številnih institucijah, organih in agencijah EU · Preglednost v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz EU · Predlogi za izboljšanje evropske državljanske pobude · Zaščita otrok pri migracijah in vračanju · Inšpekcijski pregledi v zvezi s pravili EU o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč · Evropske šole in invalidi · Pritožbeni mehanizmi za evropske strukturne in investicijske sklade · Ocenjevanje tveganja EU v živilski verigi · Uporaba jezikov v javni upravi EU