Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2021 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten

Klagers die door de Europese Ombudsman in 2021 zijn geadviseerd om contact op te nemen met andere instellingen en organen en overgedragen klachten

Nationale overheden en andere organisaties

292

31 %

Een lid van het Europees Netwerk van ombudsmannen

473

49 %

Een nationale of regionale ombudsman of soortgelijk orgaan

402

42 %

De commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement

71

7 %

De Europese Commissie

127

13 %