Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Fad na bhfiosrúchán i gcásanna a dhún an tOmbudsman Eorpach

Fad na bhfiosrúchán i gcásanna a dhún an tOmbudsman Eorpach

in 2013 (13 mhí ar an meán)

in 2021 (níos lú ná 4 mhí ar an meán)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Cásanna tugtha chun críche laistigh de 3 mhí

171 (37 %)

  86 (28 %)

Cásanna tugtha chun críche laistigh de thréimhse idir 3 agus 12 mhí

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Cásanna tugtha chun críche laistigh de thréimhse idir 12 agus 18 mhí

124 (27 %)

2 (1 %)

Cásanna tugtha chun críche i ndiaidh

tréimhse níos faide ná 18 mhí[1]

 

[1] I gcásanna casta áirithe, tá babhtaí éagsúla comhairliúcháin ag teastáil leis an ngearánaí agus leis an institiúid lena mbaineann.