Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopan oikeusasiamiehen tutkimusten määrän kehittyminen

Euroopan oikeusasiamiehen tutkimusten määrän kehittyminen

Vuosi

Tutkimus käynnistetty

Tutkimus päätetty

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

Huomautus: Tutkimusten määrän lisäys vuonna 2017 johtuu osittain sekä kanteluiden määrän kasvusta että uusista täytäntöönpanosäännöksistä.