Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Euroopa Ombudsmani lõpetatud uurimiste kestus

Euroopa Ombudsmani lõpetatud uurimiste kestus

2013. aastal
(keskmiselt ligikaudu
13 kuud)

2021. aastal
(keskmiselt alla
4 kuu)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

3 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

171 (37 %)

  86 (28 %)

3–12 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

  65 (14 %)

  17 (6 %)

12–18 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid

124 (27 %)

2 (1 %)

enam kui 18 kuu

jooksul lõpetatud juhtumid[1]

 

[1] Mõnes keerukas menetluses tuleb kaebuse esitaja ja asjaomase institutsiooniga arutada probleemi mitu korda.