Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Udvikling i antallet af undersøgelser foretaget af Den Europæiske Ombudsmand

Udvikling i antallet af undersøgelser foretaget af Den Europæiske Ombudsmand

År

Indledte undersøgelser

Afsluttede undersøgelser

2003

253

180

2004

351

251

2005

343

312

2006

267

250

2007

309

351

2008

296

355

2009

339

318

2010

335

326

2011

396

318

2012

465

390

2013

350

461

2014

342

400

2015

261

277

2016

245

291

2017

447

363

Note: 2017 stigningen i antallet af undersøgelser skyldes delvis både en stigning i antallet af klager og de nye gennemførelsesbestemmelser.