Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2021 г. и прехвърлени жалби

Жалбоподатели, посъветвани от Европейския омбудсман да се обърнат към други институции или органи през 2021 г. и прехвърлени жалби

Национални администрации и други организации

292

31 %

Член на Европейската мрежа на омбудсманите

473

49 %

Национален или регионален омбудсман или
друг подобен орган

402

42 %

Комисията по петиции на Европейския парламент

71

7 %

Европейската комисия

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Други институции, органи или агенции на ЕС

31

3 %

 

общо 958