Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Pritožba pri evropskem varuhu človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe posameznikov, podjetij in organizacij o nepravilnostih v institucijah, organih in agencijah Evropske unije.

Pritožbo je treba vložiti v dveh letih po datumu, ko je oseba, ki je utrpela škodo, izvedela za dejstva.

Predhodni korak: pritožnik mora najprej stopiti v stik z zadevno institucijo in poskusiti rešiti zadevo.

Kaj šteje kot nepravilnost?

Nepravilnosti nastanejo, če institucija ali organ ne deluje v skladu z zakonodajo ali načeli dobrega upravljanja ali krši človekove pravice.

Nepravilnosti lahko vključujejo upravne nepravilnosti, nepoštenost, diskriminacijo ali zlorabo pooblastil, na primer pri upravljanju s sredstvi EU ali izvajanju politik javnih naročil oziroma zaposlovanja. Vključuje tudi opustitev odgovora ali zavrnitev ali nepotrebno odlašanje pri odobritvi dostopa do informacij javnega interesa.

Česa evropski varuh človekovih pravic ne more storiti

Evropski varuh človekovih pravic ne more preiskovati pritožb zoper nacionalne, regionalne ali lokalne organe v državah članicah, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve EU.

Evropski varuh človekovih pravic ne more preiskovati zadev, ki so predmet sodnega postopka.

Ali mi lahko varuh človekovih pravic pomaga? Če ne, kdo bi lahko?

Če vam varuh človekovih pravic ne more pomagati pri zadevi, s katero se soočate, vam morda lahko pomagajo še drugi organi.

Z uporabo filtrov preverite, ali izpolnjujete merila, da lahko varuh človekovih pravic na podlagi vaše pritožbe uvede preiskavo ali vam svetuje.

Želite vložiti pritožbo ali potrebujete informacije?

Evropski varuh človekovih pravic navadno ne more obravnavati vaše pritožbe, če niste državljan Unije ali fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali registriranim sedežem v državi članici Unije. V nekaterih primerih se lahko evropski varuh človekovih pravic odloči, da sproži preiskavo na lastno pobudo glede vprašanja, ki ga postavite.
Prosimo, nadaljujte, če želite preveriti, ali vaša pritožba spada na področje pristojnosti evropskega varuha človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Kot kaže, je predmet vaše pritožbe javna uprava v državi članici EU. Pritožbe o javni upravi v državi članici EU obravnavajo člani Evropske mreže varuhov človekovih pravic, vključno s pritožbami o pravnih zadevah EU. Če želite, da vašo pritožbo obravnava član Evropske mreže varuhov človekovih pravic, v nadaljevanju poiščite ustrezni urad, s katerim boste navezali stik:

Ali pa želite morda:

 • vložiti peticijo pri Evropskem parlamentu? Evropski parlament obravnava peticije v zvezi z zadevami, ki spadajo na področje delovanja Evropske unije. Peticije Evropskemu parlamentu omogočajo, da opozori na kakršne koli kršitve pravic evropskih državljanov, ki jih storijo država članica, lokalni organi ali druga institucija.
  Če želite več informacij o vložitvi peticije, prosimo, obiščite spletno stran Odbora za peticije Evropskega parlamenta;

 • stopiti v stik s SOLVIT-om, ki obravnava čezmejne težave, povezane z nepravilno uporabo zakonodaje EU s strani javnih uprav v državah članicah. SOLVIT poskuša v roku desetih tednov najti pragmatično rešitev. Načeloma obravnava vse čezmejne težave, ki se pojavljajo med podjetji ali državljani na eni strani in nacionalnimi javnimi organi na drugi.
  Če želite več informacij o SOLVIT-u, prosimo, obiščite spletno stran SOLVIT-a;

 • vložiti pritožbo pri Evropski komisiji, ki obravnava pritožbe o domnevnih kršitvah zakonodaje Evropske unije s strani držav članic EU.
  Če želite informacije o tem, kako vložiti tovrstno pritožbo, prosimo, obiščite razdelek na spletni strani Komisije: "Obrazec za pritožbo v zvezi s kršitvijo prava EU".


Evropski varuh človekovih pravic vam morda lahko pomaga. Da lahko varuh človekovih pravic sproži preiskavo pritožbe, morajo biti izpolnjeni številni pogoji.

Prosimo, nadaljujte:


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Evropski varuh človekovih pravic vam morda lahko pomaga. Da lahko varuh človekovih pravic sproži preiskavo pritožbe, morajo biti izpolnjeni številni pogoji.

Prosimo, nadaljujte:


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Other Ombudsmen in Bulgaria“ na spletni strani bolgarskega „Other Ombudsman Information Network“ vsebuje povezave do drugih institucij varuhov človekovih pravic v Bolgariji.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani javnega zagovornika pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani kanclerja vsebuje seznam drugih organov v Estoniji in Evropi, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Χρήσιμες Συνδέσεις“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Grčiji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri branilcu pravic, so na voljo v razdelku „Saisir le Défenseur des droits“ (Vložitev pritožbe pri branilcu pravic) na njegovem spletišču.

V razdelku „Nos partenaires“ (Naši partnerji) na spletišču branilca pravic je na voljo seznam drugih organov v Franciji, ki vam morda lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „If we can't help“ (Povezave) na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam organov, pristojnih za obravnavanje pritožb, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Linkovi“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Hrvaškem, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Συνδέσεις“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Cipru, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Latviji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani nacionalnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Andere klachtvoorzieningen“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Nizozemskem, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Behörden“ na spletni strani vladne službe „HELP.gv.at“ vsebuje seznam drugih organov oblasti in organov, pristojnih za obravnavanje pritožb, ki vam lahko pomagajo.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Ligações“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Portugalskem, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Stiri“ na spletni strani ljudskega pravobranilca vsebuje seznam drugih organov v Romuniji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Koristni naslovi“ na spletni strani slovenskega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Sloveniji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Adresár liniek“ na spletni strani javnega zagovornika pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „links“ (Povezave) na spletni strani parlamentarnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Finskem, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri zagovorniku človekovih pravic, so na voljo v razdelku „Ankohu“ na njegovem spletišču.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.


Razdelek „Useful links“ (Koristni naslovi) na spletni strani nacionalnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Črni gori, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Informacije o tem, kako lahko vložite pritožbo pri njegovem uradu, najdete na njegovi spletni strani, pod rubriko „Kako se lahko obrnem na varuha človekovih pravic?“: How do you apply?.


Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri varuhu državljanov, so na voljo v razdelku „Complaint“ (Pritožba) na njegovem spletišču.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek "Find Authorities" na spletni strani "Gateway to the public sector in Norway" vsebuje seznam drugih organov na Norveškem, ki bi vam lahko pomagali.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Other Ombudsmen in Bulgaria“ na spletni strani bolgarskega „Other Ombudsman Information Network“ vsebuje povezave do drugih institucij varuhov človekovih pravic v Bolgariji.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani javnega zagovornika pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani kanclerja vsebuje seznam drugih organov v Estoniji in Evropi, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Χρήσιμες Συνδέσεις“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Grčiji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri branilcu pravic, so na voljo v razdelku „Saisir le Défenseur des droits“ (Vložitev pritožbe pri branilcu pravic) na njegovem spletišču.

V razdelku „Nos partenaires“ (Naši partnerji) na spletišču branilca pravic je na voljo seznam drugih organov v Franciji, ki vam morda lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „If we can't help“ (Povezave) na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam organov, pristojnih za obravnavanje pritožb, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Linkovi“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Hrvaškem, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Συνδέσεις“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Cipru, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Latviji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani nacionalnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Andere klachtvoorzieningen“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Nizozemskem, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Behörden“ na spletni strani vladne službe „HELP.gv.at“ vsebuje seznam drugih organov oblasti in organov, pristojnih za obravnavanje pritožb, ki vam lahko pomagajo.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Ligações“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Portugalskem, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Stiri“ na spletni strani ljudskega pravobranilca vsebuje seznam drugih organov v Romuniji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Koristni naslovi“ na spletni strani slovenskega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Sloveniji, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Adresár liniek“ na spletni strani javnega zagovornika pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „links“ (Povezave) na spletni strani parlamentarnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Finskem, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri zagovorniku človekovih pravic, so na voljo v razdelku „Ankohu“ na njegovem spletišču.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.


Razdelek „Useful links“ (Koristni naslovi) na spletni strani nacionalnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Links“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Črni gori, ki vam lahko pomagajo.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Informacije o tem, kako lahko vložite pritožbo pri njegovem uradu, najdete na njegovi spletni strani, pod rubriko „Kako se lahko obrnem na varuha človekovih pravic?“: How do you apply?.


Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri varuhu državljanov, so na voljo v razdelku „Complaint“ (Pritožba) na njegovem spletišču.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek "Find Authorities" na spletni strani "Gateway to the public sector in Norway" vsebuje seznam drugih organov na Norveškem, ki bi vam lahko pomagali.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Razdelek „Other Ombudsmen in Bulgaria“ na spletni strani bolgarskega „Other Ombudsman Information Network“ vsebuje povezave do drugih institucij varuhov človekovih pravic v Bolgariji.


Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani javnega zagovornika pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani kanclerja vsebuje seznam drugih organov v Estoniji in Evropi, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Χρήσιμες Συνδέσεις“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Grčiji, ki vam lahko pomagajo.


Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri branilcu pravic, so na voljo v razdelku „Saisir le Défenseur des droits“ (Vložitev pritožbe pri branilcu pravic) na njegovem spletišču.

V razdelku „Nos partenaires“ (Naši partnerji) na spletišču branilca pravic je na voljo seznam drugih organov v Franciji, ki vam morda lahko pomagajo.


Razdelek „If we can't help“ (Povezave) na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam organov, pristojnih za obravnavanje pritožb, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Linkovi“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Hrvaškem, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Συνδέσεις“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Cipru, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Latviji, ki vam lahko pomagajo.Razdelek „Links“ (Povezave) na spletni strani nacionalnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.
Razdelek „Andere klachtvoorzieningen“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Nizozemskem, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Behörden“ na spletni strani vladne službe „HELP.gv.at“ vsebuje seznam drugih organov oblasti in organov, pristojnih za obravnavanje pritožb, ki vam lahko pomagajo.Razdelek „Ligações“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Portugalskem, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Stiri“ na spletni strani ljudskega pravobranilca vsebuje seznam drugih organov v Romuniji, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Koristni naslovi“ na spletni strani slovenskega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Sloveniji, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „Adresár liniek“ na spletni strani javnega zagovornika pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.


Razdelek „links“ (Povezave) na spletni strani parlamentarnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov na Finskem, ki vam lahko pomagajo.Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri zagovorniku človekovih pravic, so na voljo v razdelku „Ankohu“ na njegovem spletišču.
Razdelek „Useful links“ (Koristni naslovi) na spletni strani nacionalnega varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov, ki vam lahko pomagajo.Razdelek „Links“ na spletni strani varuha človekovih pravic vsebuje seznam drugih organov v Črni gori, ki vam lahko pomagajo.


Informacije o tem, kako lahko vložite pritožbo pri njegovem uradu, najdete na njegovi spletni strani, pod rubriko „Kako se lahko obrnem na varuha človekovih pravic?“: How do you apply?.


Informacije o tem, kako vložiti pritožbo pri varuhu državljanov, so na voljo v razdelku „Complaint“ (Pritožba) na njegovem spletišču.Razdelek "Find Authorities" na spletni strani "Gateway to the public sector in Norway" vsebuje seznam drugih organov na Norveškem, ki bi vam lahko pomagali.Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

![ guide.nota.advice ]

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.


Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Opomba: Nasveti v tem interaktivnem vodniku so samo okvirni. Če še vedno niste prepričani, na koga bi se obrnili s svojo pritožbo, ali če kljub danemu nasvetu menite, da bi se lahko zadeva, zoper katero se želite pritožiti, obravnavala na evropski ravni, stopite v stik z evropskim varuhom človekovih pravic.

Kako obravnavamo pritožbe?

Ta diagram poteka vsebuje grob prikaz postopka, ki ga evropska varuhinja človekovih pravic uporablja za obravnavanje pritožb.

 • Prejete pritožbe

  • Urad evropskega varuha človekovih pravic preveri,
   ali naj sprožimo preiskavo.

   • Sprožene preiskave

    Pritožnik je obveščen z dopisom.

    • Preiskava

     Varuh človekovih pravic oceni pritožbo in lahko:
     – institucijo ali organ zaprosi za odgovor ali za zagotovitev več informacij;
     – organizira sestanek in/ali izvede inšpekcijski pregled v instituciji ali organu;
     – pritožnika prosi za informacije ali pripombe.

     • Pritožbo je mogoče hitro rešiti

      • Predlagana rešitev

       Če jo institucija sprejme, je zadeva poravnana.

     • Varuh človekovih pravic ugotovi nepravilnosti

      • Varuh človekovih pravic poda priporočila
       za obravnavanje nepravilnosti

       Institucija poda mnenje v treh mesecih. Pritožnik lahko predloži pripombe.

       • Končna odločba

        Poda sklepne ugotovitve, npr.:
        – sprejeta priporočila,
        – obravnavana vprašanja,
        – odpravljene nepravilnosti,
        – izboljšani sistemi/postopki.

     • Varuh človekovih pravic ne ugotovi nepravilnosti

   • Ni preiskave

    – Vprašanje ni v pristojnosti varuha človekovih pravic.
    – Pritožba ni sprejemljiva (npr. ker pritožnik ni najprej poskušal rešiti zadeve neposredno pri instituciji ali organu EU).
    – Pomanjkanje informacij.
    – Drug organ je primernejši za obravnavanje zadeve.

Vložitev pritožbe

Zaradi učinkovitosti ima evropski varuh človekovih pravic vzpostavljen spletni sistem za pritožbe.

Spletne pritožbe je mogoče vložiti v treh enostavnih korakih.

1 Preverite merila

Preglejte kontrolni seznam za vložitev pritožbe in se prepričajte, da evropski varuh človekovih pravic lahko preiskuje vašo pritožbo.

2 Vnaprej pripravite potrebne informacije in dokumente

Za vložitev pritožbe morate navesti naslednje informacije:

 • ime institucije EU, v zvezi s katero se želite pritožiti;
 • odločitev ali zadevo, ki je predmet vaše pritožbe;
 • kaj je po vašem mnenju institucija ali organ EU storila narobe;
 • kaj bi po vašem mnenju institucija morala storiti, da bi zadevo uredila pravilno;
 • ali je zadevo že rešilo sodišče ali o njej teče sodni postopek.

Da bi pritožbo sprejeli kot popolno, morate predložiti naslednjo dokumentacijo:

 • dokazilo, da ste se že obrnili na zadevno institucijo ali organ EU, da bi dosegli pravno varstvo, in da ste dali na voljo razumen rok za odgovor. To je obvezen pogoj, da bo pritožba dopustna. Vašo pritožbo bomo lahko obravnavali šele po prejemu teh dokazil;
 • po potrebi dokazila o odločitvi ali zadevi, ki je predmet vaše pritožbe, in o tem, kdaj ste zanjo izvedeli.
3 Ustvarite račun ali se prijavite v obstoječi račun

Za vložitev pritožb morate ustvariti račun. Ko imate račun, lahko pritožbo pripravite, kakor in kadar koli vam ustreza, preden jo vložite. Iz istega računa lahko preverite status pritožbe ali vložite novo.

Smernice za pritožbe

 • Pritožbo sestavite čimbolj jedrnato. V izjemnih primerih, ko mora biti pritožba daljša od največjega dovoljenega števila besed na obrazcu, priložite celotno pritožbo kot prilogo in v polja obrazca za pritožbo napišite povzetek.
 • Če gre za več nepravilnosti, jih navedite in oštevilčite. Predložite argumente in dokaze, ki podpirajo vsako domnevno nepravilnost. Prosimo, da jasno navedete, katere ukrepe bi bilo treba po vašem mnenju sprejeti za rešitev vsake od zadev, ki je predmet pritožbe.
 • Varuhu človekovih pravic predložite samo dokumente ali informacije, ki so potrebni za razumevanje pritožbe.
 • Varuhu človekovih pravic ne posredujte osebnih podatkov tretjih oseb, razen če so osebni podatki potrebni za obravnavo pritožbe.

Naš spletni obrazec nam omogoča učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo pritožb. Če ne morete uporabiti spletnega obrazca, evropski varuh človekovih pravic sprejme tudi pritožbe, poslane po elektronski ali navadni pošti.

Pošiljanje pritožbe po navadni pošti

Upoštevajte, da nekaterih pritožb ne moremo obravnavati. Tudi če želite pritožbo vložiti po pošti, vam svetujemo, da pred pošiljanjem pregledate kontrolni seznam za vložitev pritožbe.

Če pritožbe ne morete vložiti prek spleta in jo želite poslati po navadni pošti, prosimo da:

 • izpolnite obrazec;
 • varuhu človekovih pravic zagotovite samo dokumente ali informacije, ki so potrebni za razumevanje pritožbe;
 • pritožbo sestavite čimbolj jedrnato. V izjemnih primerih, kadar pritožba presega pet strani, prosimo, da v obrazec za pritožbo vključite kratek povzetek in oštevilčite strani priložene pritožbe;
 • vključite tudi:
  • dokazilo, da ste se že obrnili na zadevno institucijo ali organ EU, da bi uveljavili pravno sredstvo. To je obvezen pogoj, da bo pritožba dopustna. V nasprotnem primeru vas bomo obvestili, da vaše pritožbe ne moremo obravnavati;
  • po potrebi dokazila o odločitvi ali zadevi, ki je predmet vaše pritožbe, in o tem, kdaj ste zanjo izvedeli;
 • zagotovite, da so vsi dokumenti, priloženi kot dokaz o nepravilnostih (na primer korespondenca), oštevilčeni in označeni (na primer 1-pismo z dne xx.xx.xxxx, 2-e-pošta z dne xx.xx.xxxx...). Predložite tudi seznam s številko in imenom vsakega dokumenta. Na vsakega od dokumentov se sklicujte s številko, navedeno v pritožbi;
 • varuhu človekovih pravic ne posredujete osebnih podatkov tretjih oseb, razen če so osebni podatki potrebni za obravnavo pritožbe.

 

1Prenesite obrazec za pritožbo v obliki PDF
Pritožbeni obrazec (PDF 61.07 KB)
2Izpolnjeni obrazec pošljite Evropskemu varuhu človekovih pravic

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex