Želite vložiti pritožbo zoper
institucijo ali organ EU?

Kako vam lahko evropski varuh človekovih pravic pomaga?

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe posameznikov, podjetij in organizacij o nepravilnostih v institucijah, organih in agencijah Evropske unije. Nepravilnosti nastanejo, če institucija ali organ ne deluje v skladu z zakonodajo ali načeli dobrega upravljanja ali krši človekove pravice.

Nepravilnosti lahko vključujejo upravne nepravilnosti, nepoštenost, diskriminacijo ali zlorabo pooblastil, na primer pri upravljanju s sredstvi EU ali izvajanju politik javnih naročil oziroma zaposlovanja. Vključuje tudi opustitev odgovora ali zavrnitev ali nepotrebno odlašanje pri odobritvi dostopa do informacij javnega interesa. Zadeva, ki je predmet pritožbe, mora imeti vpliv na pritožnika. Ni treba, da je zadeva, ki je predmet pritožbe, vplivala na pritožnika.

Evropski varuh človekovih pravic ne more preiskovati pritožb zoper nacionalne, regionalne ali lokalne organe v državah članicah, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve EU. Pritožbo je treba vložiti v dveh letih po datumu, ko je prizadeta oseba izvedela za dejstva. Vložnik mora najprej stopiti v stik z zadevno institucijo in poskusiti rešiti zadevo. Evropski varuh človekovih pravic ne more preiskovati zadev, ki so predmet sodnega postopka.