Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Razpoložljive jezikovne različice:
  • ENEnglish

Reply of the European Commission to the Decision of the European Ombudsman in case 853/2020/KR

Please download pdf document attached.