• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Povzetek odločbe evropskega varuha človekovih pravic v zadevi 2000/2015/ANA o ravnanju Evropske komisije v skladu s pravili glede odobritve fitofarmacevtskih proizvodov

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Primer :  2000/2015/ANA
    Preiskava uvedena dne 17.3.2016 - Odločba z dne 22.3.2018
  • Zadevna institucija (Zadevne institucije) :  Evropska komisija

Predmet te zadeve je bilo vprašanje, ali je Evropska komisija ravnala v skladu z zakonskimi določbami, ki urejajo postopke za odobritev pesticidov.

Pritožnik (evropsko industrijsko združenje proizvajalcev pesticidov) se ni strinjal z načinom, kako Komisija vodi postopke za (i) odobritev aktivnih snovi v pesticidih in (ii) določitev mejnih vrednosti ostankov za navedeno aktivno snov. Komisija je trdila, da zakonodaja in logično razmišljanje narekujeta, da mora biti aktivna snov najprej odobrena, preden je mogoče določiti mejne vrednosti ostankov (MRL). Pritožnik je zlasti trdil, da mora postopek določitve mejnih vrednosti ostankov potekati vzporedno z odobritvijo aktivne snovi.

Varuhinja človekovih pravic je primer preiskala in ugotovila, da je stališče Komisije sprejemljivo. Dodala je, da mora Komisija ravnati tako, da bo čim bolj skrajšala čas med odobritvijo aktivne snovi in določitvijo MRL. Glede na vse navedeno je varuhinja zadevo zaključila.