• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Povzetek odločbe v zadevi 1956/2017/THH o zavrnitvi Evropskega parlamenta, da pritožniku odobri dostop do imen poslancev, ki so člani dveh evropskih političnih strank

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Primer :  1956/2017/THH
    Preiskava uvedena dne 13.3.2018 - Odločba z dne 13.3.2018
  • Zadevna institucija (Zadevne institucije) :  Evropski parlament

Zadeva se nanaša na zavrnitev Evropskega parlamenta, da javnosti odobri dostop do seznama poslancev, včlanjenih v dve evropski politični stranki v določenih proračunskih letih. Dokumenti, ki jih je Evropski parlament predložil, so vsebovali le navedbo evropske politične stranke, države in javnega mandata zadevnih posameznikov. S seznamov so bila izbrisana vsa imena poslancev.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da je rešitev mogoče najti, zato so zahtevani dokumenti bili predloženi pritožniku.

S tem se je preiskava zaključila.