• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Domnevno neukrepanje glede povečane smrtnosti čebel

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Primer :  512/2012/BEH
    Preiskava uvedena dne 28.3.2012 - Odločba z dne 2.10.2012
  • Zadevna institucija (Zadevne institucije) :  Evropska komisija
  • Pravno področje (Pravna področja) :  Kmetijstvo
  • Vrste domnevnih nepravilnosti – (i) kršitev ali (ii) kršitev dolžnosti, ki se nanašajo na :  Zakonitost (nepravilna uporaba materialnih in/ali postopkovnih določb) [člen 4 EKDRJU]
  • Vsebina (Vsebine) :  Institucionalne in politične zadeve ter drugo
Bee
Avtor:
Informacije o avtorskih pravicah: Stocklib ©

Povzetek odločbe o pritožbi 512/2012/BEH zoper Evropsko komisijo

Komisija je za zaščito rastlin odobrila uporabo številnih insekticidov, znanih kot neonikotinoidi. Veljavna zakonodaja določa postopek pregleda v zvezi z odobritvijo snovi, če je iz novih znanstvenih dokazov razvidno, da ne izpolnjujejo več merila za odobritev, na primer, ker ogrožajo zdravje živali.

Marca 2012 se je član avstrijskega urada varuha za človekove pravice obrnil na evropskega varuha človekovih pravic in poudaril, da opažanja čebelarjev in novi znanstveni dokazi kažejo, da so določeni neonikotinoidi v zadnjih letih povzročili povečano smrtnost čebel. Na podlagi tega je pritožnik trdil, da Komisija kljub razpoložljivim novim znanstvenim dokazom ni sprejela ustreznih ukrepov za rešitev vprašanja smrtnosti čebel, povezane z uporabo določenih neonikotinoidov. Navedel je, da bi morala Komisija sprejeti ustrezne ukrepe za razrešitev tega vprašanja.

Komisija je v mnenju pravzaprav navedla, da je temeljito spremljala nov znanstveni razvoj in aprila 2012 začela celovit pregled ocene tveganj vseh neonikotinoidov za čebele, ki ga izvaja Evropska agencija za varnost hrane (EFSA). Dodala je, da bo agencija EFSA oceno zaključila predvidoma do 31. decembra 2012. Pritožnik je v svojih opažanjih pozdravil odločitev Komisije, da začne pregled, in izrazil upanje, da bo glede resnih vprašanj o smrtnosti čebel dosežen pozitiven izid. Poleg tega je varuha človekovih pravic zaprosil, da ga obvesti o izidu pregleda.

Glede na ukrepe, ki jih je sprejela Komisija in vključujejo začetek pregleda, ter z vidika pripomb, ki jih je poslal pritožnik, je varuh človekovih pravic sklenil, da je Komisija razrešila pritožbo v zadovoljstvo pritožnika, zato je primer zaključil. Hkrati je Komisijo zaprosil, da ga do 31. marca 2013 obvesti o izidu pregleda.