Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kako je Evropska agencija za zdravila (EMA) obravnavala zahtevo za dostop javnosti do dokumentov v zvezi s sestavo zdravil, odobrenih v Evropskem gospodarskem prostoru