Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Kako je Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) obravnavala predlog za financiranje v okviru programa Obzorje 2020 za pilotni projekt Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije