Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Evropska komisija pritožnika ni obvestila o ukrepih, sprejetih v zvezi z njegovo pritožbo zaradi kršitve – (CHAP(2020)01279)