• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Dostop do spletnega računa

Zaposlitev

Postopek

Prosta stalna delovna mesta v sekretariatu urada evropskega varuha za človekove pravice se zapolnijo z notranjo premestitvijo ali napredovanjem, premestitvijo ali napotitvijo uradnikov iz drugih institucij ali organov Evropske unije oziroma z zaposlitvijo kandidatov z rezervnega seznama, sestavljenega na podlagi odprtih natečajev, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO) ali katera koli institucija ali organ EU.

Razpisi za prosta delovna mesta začasnih uslužbencev so objavljeni interno, da bi spodbudili poklicni razvoj že zaposlenega osebja, ali na spletišču evropskega varuha človekovih pravic. Varuh človekovih pravic o teh prostih delovnih mestih običajno obvesti tudi druge institucije Evropske unije. Kadar urad varuha išče kandidate za profile, ki jih pogosteje potrebuje, se lahko odloči za objavo stalnih razpisov za oblikovanje seznama kandidatov, ki bodo povabljeni na preizkuse in razgovore, ko bo to potrebno.

Kandidati, ki so bili uspešni na enem ali več izbirnih postopkih in so posebej zainteresirani za zaposlitev v uradu evropskega varuha človekovih pravic, lahko svoj interes izrazijo tudi s posredovanjem sklica izbirnega postopka enoti za kadrovske, upravne in proračunske zadeve.

Obvestilo o prostem delovnem mestu

Urad evropskega varuha človekovih pravic trenutno objavlja sledeča obvestila o prostem delovnem mestu:

Razpoložljive jezikovne različice :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Vložite prijavo
Razpoložljive jezikovne različice :  en

Recruitment of Secretary General in the Ombudsman's Office at grade AD 15/16

The Secretary General is responsible for the overall management of the office to enable the implementation of the Ombudsman's strategy. The Secretary General reports directly to the Ombudsman and leads the management team. S/he works closely with the Ombudsman's cabinet and represents the office externally where appropriate.

The Secretary General in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Razpoložljive jezikovne različice :  en

Case Handler AD 5/7 in the Office of the European Ombudsman

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Zunanje povezave

The European Communities Personnel Selection Office (EPSO) – Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je bil ustanovljen 26. julija 2002. Njegova naloga je priprava javnih natečajev za izbiro visoko usposobljenega osebja za vse institucije Evropske unije, in sicer Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropsko komisijo, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij ter Evropskega varuha človekovih pravic. Delovanje urada EPSO je bilo v celoti vzpostavljeno 1. januarja 2003.

Pripravništvo

Pravila

Varuh človekovih pravic ponuja pripravništvo dvakrat letno, predvsem za univerzitetne diplomante ali njim enakovredne profile. Pripravništvo poteka v Strasbourgu ali Bruslju glede na potrebe urada. Začne se 1. septembra in 1. januarja vsako leto.

Od pripravnikov v uradu varuha človekovih pravic se zahteva dobro znanje angleščine. Prijave je torej treba poslati v angleščini. Iz istih razlogov so tudi prijavni dokumenti za pripravništvo na voljo le v angleščini.

Razpoložljive jezikovne različice :  en

Traineeship 2018/2019

The European Ombudsman is currently looking for Trainees on the field of:

  • Stream i: Political science, European studies, International relations, European public administration, Human resources;
  • Stream ii: Law;
  • Stream iii: Audit, Economics.

Starting date: 1 September 2018 and 1 January 2019

Deadline for applications : 31 March 2018

Vložite prijavo

Zunanje povezave