• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Dostop do spletnega računa

Zaposlitev

Postopek

Prosta stalna delovna mesta v sekretariatu evropskega varuha človekovih pravic se zapolnijo z notranjimi prerazporeditvami ali napredovanji, prerazporeditvami ali dodelitvami uradnikov iz drugih institucij ali organov Skupnosti oziroma z zaposlovanjem osebja z rezervnih seznamov, ki jih po javnih natečajih pripravijo European Communities Personnel Selection Office (EPSO) oziroma institucije ali organi EU.

Prosta začasna delovna mesta se običajno zapolnijo po pregledu seznamov, ki jih za določena strokovna področja pripravi EPSO oziroma institucija ali organ EU, da se evropskim institucijam zagotovi osebje, zaposleno na podlagi pogodb. Delovna mesta, za katera ni bilo mogoče izbrati kandidate s seznama, ki ga pripravi EPSO, objavi urad evropskega varuha človekovih pravic na njegovi spletni strani. O takih delovnih mestih varuh človekovih pravic običajno obvesti druge institucije Skupnosti.

Osebe, ki jih delo v uradu evropskega varuha človekovih pravic zanima, naj redno spremljajo spletno stran EPSO, na kateri so na voljo vse potrebne informacije o prihodnjih izbirnih postopkih.

Kandidati, ki so bili uspešni na enem ali več izbirnih postopkih in so posebej zainteresirani za zaposlitev v uradu evropskega varuha človekovih pravic, lahko svoj interes izrazijo tudi s posredovanjem sklica izbirnega postopka enoti za kadrovske, upravne in proračunske zadeve.

Obvestilo o prostem delovnem mestu

Urad evropskega varuha človekovih pravic trenutno objavlja sledeča obvestila o prostem delovnem mestu:

Razpoložljive jezikovne različice :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Rok za prijave je potekel

Razpoložljive jezikovne različice :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Vložite prijavo
Razpoložljive jezikovne različice :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Rok za prijave je potekel

Zunanje povezave

The European Communities Personnel Selection Office (EPSO) – Evropski urad za izbor osebja (EPSO) je bil ustanovljen 26. julija 2002. Njegova naloga je priprava javnih natečajev za izbiro visoko usposobljenega osebja za vse institucije Evropske unije, in sicer Evropski parlament, Svet Evropske unije, Evropsko komisijo, Sodišče Evropskih skupnosti, Računsko sodišče, Ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij ter Evropskega varuha človekovih pravic. Delovanje urada EPSO je bilo v celoti vzpostavljeno 1. januarja 2003.

Pripravništvo

Pravila

Varuh človekovih pravic ponuja pripravništvo dvakrat letno, predvsem za univerzitetne diplomante ali njim enakovredne profile. Pripravništvo poteka v Strasbourgu ali Bruslju glede na potrebe urada. Začne se 1. septembra in 1. januarja vsako leto.

Od pripravnikov v uradu varuha človekovih pravic se zahteva dobro znanje angleščine. Prijave je torej treba poslati v angleščini. Iz istih razlogov so tudi prijavni dokumenti za pripravništvo na voljo le v angleščini.

Trenutno ni nobenega razpisa za pripravništvo.

Zunanje povezave