• Vložitev pritožbe
 • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Ali vam lahko pomaga?

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Kaj dela Evropski varuh človekovih pravic?

Evropski varuh človekovih pravic preiskuje pritožbe zoper institucije in organe Evropske unije (EU). Varuhu človekovih pravic se lahko pritožite o nepravilnostih pri delovanju teh institucij in organov.

Evropski varuh človekovih pravic ne preiskuje pritožb zoper nacionalne, regionalne ali lokalne uprave v državah članicah, tudi če se pritožbe nanašajo na zadeve EU. Veliko teh pritožb bi lahko bilo naslovljenih na nacionalne ali regionalne varuhe človekovih pravic ali na odbore za peticije v nacionalnih in regionalnih parlamentih. Podatki za navezavo stikov z nacionalnimi in regionalnimi varuhi človekovih pravic ter odbori za peticije v EU so na voljo na spletni strani Evropskega varuha človekovih pravic: http://www.ombudsman.europa.eu

Kaj so nepravilnosti?

Nepravilnost pomeni slabo ali pomanjkljivo upravljanje. To se zgodi, če institucija ne deluje v skladu s pravili, ne upošteva načel dobrega upravljanja ali krši človekove pravice. Nekaj primerov:

 • upravne nepravilnosti
 • nepravičnost
 • diskriminacija
 • zloraba pooblastil
 • molk organa
 • zavračanje posredovanja podatkov
 • nepotrebna zamuda

Katere so institucije in organi EU??

Institucije in organi EU so:

 • Evropski parlament
 • Svet Evropske unije
 • Evropska komisija
 • Sodišče Evropskih skupnosti (razen sodni postopki)
 • Evropsko računsko sodišče
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor
 • Odbor regij Evropske unije
 • Evropska investicijska banka
 • Evropska centralna banka
 • Evropski urad za izbor osebja (EPSO)
 • Evropski urad za boj proti prevaram (OLAF)
 • Evropski urad za policijo (Europol)
 • Decentralizirane agencije (na primer Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja, Evropska agencija za okolje, Urad za usklajevanje na notranjem trgu itd.)

Pomembno je vedeti, da zgornji seznam ni dokončen. Pregled institucij in drugih organov EU lahko najdete na spletni strani Europa: http://www.europa.eu/

 

Kdo se lahko pritoži Evropskemu varuhu človekovih pravic?

Če ste državljan ene izmed držav članic EU ali prebivate v eni izmed držav članic, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic o nepravilnostih institucij in organov EU. Evropskemu varuhu človekovih pravic se lahko pritožijo tudi podjetja, združenja ali drugi organi, ki imajo registriran sedež v EU.

Kakšen rezultat lahko pričakujete?

Varuh človekovih pravic lahko institucijo le obvesti o pritožbi, z namenom, da le-ta reši težavo. Če zadeva ni zadovoljivo rešena, varuh človekovih pravic poskusi, če je to možno, najti sporazumno rešitev, ki naj bi popravila neprimerno ravnanje in ugodila pritožniku. V primeru neuspelega poskusa pomiritve, lahko varuh človekovih pravic priporoči kako rešiti zadevo. Če institucija ne sprejme njegovih priporočil, lahko pripravi posebno poročilo Evropskemu parlamentu.

Kako se pritožiti?

Pišite Evropskemu varuhu človekovih pravic v enem izmed jezikov Pogodbe(1) in jasno obrazložite, kdo ste, proti kateri instituciji ali organu EU vlagate pritožbo ter utemeljite pritožbo.

 • Pritožite se lahko v roku dveh let od dne, ko ste izvedeli za dejstva, na katerih temelji vaša pritožba.
 • Ni treba, da ste bili osebno žrtev nepravilnosti.
 • Preden se pritožite, morate stopiti v stik z institucijo ali organom, ki je povzročil nepravilnosti, na primer tako, da pošljete pismo.
 • Evropski varuh človekovih pravic ne obravnava zadev, o katerih trenutno odloča sodišče ali je o njih že odločilo.

Evropski varuh človekovih pravic bo obravnaval vašo pritožbo in vas obvestil o izidu preiskave.

Pritožbo lahko vložite v obliki pisma Evropskemu varuhu človekovih pravic ali s pomočjo priloženega obrazca. Elektronsko različico pritožbenega obrazca lahko najdete na spletni strani Evropskega varuha človekovih pravic: http://www.ombudsman.europa.eu

Kako stopiti v stik z Evropskim varuhom človekovih pravic?

 • Po pošti
  Evropski varuh človekovih pravic
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Francija
 • Po telefonu
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Po faksu
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Spletna stran
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Od 1. januarja 2007 je jezikov Pogodbe 23: angleščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, irščina, italijanščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, malteščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina in švedščina.