• Vložitev pritožbe
  • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Pravice pritožnikov

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Ta stran vsebuje povezave do informativnega gradiva o glavnih pravicah, ki jih imate kot pritožnik v stikih z uradom evropskega varuha človekovih pravic.

Pozorno preberite informacije, nato pa razmislite, ali boste uporabili katero od možnosti, ki jih imate za uveljavljanje svojih pravic.

Informativni dokument o obdelavi podatkov in zaupnosti

Obdelava podatkov

Pritožbe varuhu človekovih pravic in s tem povezana korespondenca pogosto vsebujejo osebne podatke, kot so imena, kontaktni podatki in drugi podatki v zvezi z določljivimi osebami.

V skladu z evropskim pravom obstajajo pravice in obveznosti (Uredba št. 45/2001)[1], ki določajo, kako morajo institucije EU, vključno z Evropskim varuhom človekovih pravic, ravnati z osebnimi podatki. Te vključujejo pravico posameznika, da pridobi dostop do svojih podatkov, ki jih hrani ta urad. Če želite uveljaviti te pravice ali izvedeti več, se obrnite na naš urad.

Če posameznik meni, da varuh človekovih pravic ni ustrezno ravnal z njegovimi podatki, se lahko obrne na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Zaupnost vaše pritožbe in informacij

Pritožniki morajo vse dokumente ali informacije, za katere menijo, da so zaupni, jasno opredeliti takoj, ko jih pošljejo varuhu človekovih pravic.

Zaupnost se uporablja le, če bi razkritje informacije imelo škodljiv učinek. Nanaša se lahko na primer na finančne, poslovno občutljive ali osebne informacije posameznikov. Zaupnosti ni mogoče vedno zagotoviti. Zlasti če varuhu človekovih pravic predložite dokumente, ki vsebujejo osebne podatke druge osebe, je zelo verjetno, da jih bo lahko ta oseba od varuha človekovih pravic pridobila z uveljavljanjem pravic v zvezi z varstvom podatkov. Vsekakor pričakujte, da bo institucija ali organ, zoper katerega vlagate pritožbo, vašo pritožbo in vsa dokazila temeljito preučil, da bi jih lahko ustrezno razumel in poslal odgovor varuhu človekovih pravic.

Zahtevek za ponovni pregled

Pritožnik lahko zahteva pregled odločbe, da je pritožba zunaj pristojnosti varuha človekovih pravic ali nedopustna, ali odločbe o koncu preiskave.

Pritožnik ne more zahtevati ponovnega pregleda ugotovitve o nepravilnosti ali katerega koli priporočila na podlagi take ugotovitve.

Zahtevek za ponovni pregled mora vsebovati izčrpno utemeljitev, zakaj je odločba napačna.

Če želi pritožnik v zvezi z domnevno nepravilnostjo predložiti nova dejstva, mora varuhu človekovih pravic dokazati, da jih v pritožbi ali med preiskavo ni mogel predložiti.

Zahtevek za ponovni pregled je treba vložiti v dveh mesecih od datuma odločbe varuha človekovih pravic, na katero se zahtevek nanaša.

Odločitev o zahtevku za ponovni pregled se sprejme v štirih mesecih od datuma njenega vpisa v register. Če je to utemeljeno, je mogoče ta rok podaljšati.

Pritožbe zoper službo

Če niste zadovoljni s tem, kako je vas ali vašo pritožbo obravnavalo osebje urada varuha človekovih pravic (ni pa razlog za vaše nezadovoljstvo izid pritožbe), lahko vložite pritožbo zoper službo.

Kdo nadzira varuha človekovih pravic?

Pritožba zoper varuha človekovih pravic zunanjemu organu ni predvidena. Vendar lahko glede na to, kaj smo po vašem mnenju storili narobe, razmislite o naslednjih možnostih.

Evropski parlament Vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe, ki prebivajo ali imajo sedež v državi članici, imajo pravico, da na Evropski parlament naslovijo peticijo glede vprašanj, ki spadajo na področje delovanja Unije in ki jih neposredno zadevajo. Za več informacij o pravici do peticije kliknite tukaj.

Sodišče Evropske unije Če menite, da je varuh človekovih pravic ravnal nezakonito, lahko razmislite o vložitvi tožbe pri Splošnem sodišču. Za to bi vas moral zastopati odvetnik, ki bi vam lahko tudi svetoval o verjetnih stroških in možnostih za uspeh. Razumljivo je, da vam varuh človekovih pravic in njegove službe takih nasvetov ne morejo dati. Za več informacij glejte spletišče Curia.

Splošni kontaktni podatki varuha človekovih pravic

Splošni kontaktni podatki varuha človekovih pravic

 

[1] Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.