Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Dostop javnosti do dokumentov EU in vloga evropskega varuha človekovih pravic

Pregledno delovanje je ena od osrednjih prednostnih nalog evropskega varuha človekovih pravic. V sklopu svojega mandata varuh človekovih pravic deluje kot mehanizem pravnih sredstev za osebe, ki se spopadajo s težavami pri pridobivanju javnega dostopa do dokumentov, ki jih hranijo institucije, organi, uradi in agencije EU (institucije).

V skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije imajo državljani in pravne osebe, ki prebivajo v EU, pravico do dostopa do katerega koli dokumenta, ki ga hrani skoraj katera koli institucija EU. Za to pravico velja le omejeno število izjem. To se nanaša na pisne dokumente (fizične in elektronske) in avdio-/avdiovizualne posnetke, povezane s politikami (npr. pisne nasvete), dejavnostmi (npr. potnimi stroški komisarjev) ali odločitvami (npr. evidence glasovanja) v institucijah.

V skladu s pravili EU o dostopu javnosti do dokumentov (Uredba 1049/2001) se člani javnosti lahko obrnejo na institucije in od njih zahtevajo dostop do konkretnih dokumentov (če vedo, da obstajajo) ali od institucije zahtevajo, da identificira dokumente v zvezi z določeno zadevo, do katerih želijo dostopati. Če institucija dostop zavrne s sklicevanjem na eno od izjem iz Uredbe 1049/2001, lahko posamezniki nato zahtevajo, da institucija ponovno presoja o svoji odločitvi (t.i. „potrdilna prošnja“).

Osebe, ki zahtevajo dostop javnosti do dokumentov, se lahko obrnejo na evropskega varuha človekovih pravic, če jim institucija v celoti ali delno zavrne potrdilno prošnjo. Pri tem se lahko sklicujejo na to, da navedene izjeme ne veljajo ali da za razkritje dokumenta oziroma dokumentov obstaja prevladujoči javni interes. Na varuha človekovih pravic se lahko obrnejo tudi, če jim institucija na zahtevo ne odgovori v veljavnem roku. Varuh človekovih pravic si prizadeva te pritožbe obravnavati v čim krajšem času, zato je v ta namen vzpostavil hitri postopek.

Več informacij o vlaganju pritožb pri evropskem varuhu človekovih pravic.

Preberite vodnik evropskega varuha človekovih pravic z vprašanji in odgovori glede pravice dostopa javnosti do dokumentov in vodnik evropskega varuha človekovih pravic za deležnike.