• Vložitev pritožbe
 • Zahtevek za informacije
60th Rome Treaty anniversaryTvoja Evropa - Portal evropskih in nacionalnih javnih spletnih storitev

Dejavnosti mreže

Razpoložljive jezikovne različice :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dejavnosti mreže

Člani Evropske mreže varuhov človekovih pravic si izmenjujejo informacije o pravu EU in najboljši praksi na seminarjih in srečanjih, v rednem glasilu, elektronskem forumu za razprave in z vsakodnevnimi elektronskimi novicami. Obiski evropskega varuha človekovih pravic, ki ga gostijo varuhi človekovih pravic v državah članicah, so se izkazali kot zelo učinkoviti pri razvijanju mreže.

Seminarji za nacionalne in regionalne varuhe človekovih pravic potekajo vsako drugo leto, organizirajo pa jih skupaj evropski varuh za človekove pravice ter nacionalni ali regionalni varuhi človekovih pravic. Seminarji za nacionalne varuhe človekovih pravic so potekali v:

 • Dublinu (2013),
 • Kopenhagnu (2011),
 • Pafosu (2009),
 • Strasbourgu (2007),
 • Haagu (2005),
 • Atenah (2003),
 • Bruslju (2001),
 • Parizu (1999),
 • Strasbourgu (1996).

Seminarji za regionalne varuhe človekovih pravic so potekali v:

 • Cardiffu (2014),
 • Bruslju (2012),
 • Innsbrucku (2010),
 • Berlinu (2008),
 • Londonu (2006),
 • Valencii (2003),
 • Bruslju (2001),
 • Firencah (1999),
 • Barceloni (1997).

Uradniki za zvezo, ki v okviru mreže delujejo kot prva kontaktna točka na nacionalni ravni, se prav tako srečujejo vsaki dve leti v Strasbourgu.

Glasilo evropskih varuhov človekovih pravic je koristno orodje za člane Evropske mreže varuhov človekovih pravic, saj jim omogoča izmenjavo informacij o zakonodaji EU in najboljši praksi. Objavljeno je dvakrat na leto v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem in španskem jeziku. Glasilo ponuja varuhom človekovih pravic forum, v katerem lahko pojasnjujejo evropske pravne primere, ki so jih obravnavali, izmenjujejo primere praks obravnavanja primerov, ki lahko koristijo drugim članom mreže, in obveščajo svoje sodelavce o spremembah v svojih ustanovah. Glasilo je namenjeno tudi širšemu članstvu evropskega dela Mednarodnega združenja varuhov človekovih pravic (IOI) in vsebuje rubriko, namenjeno dejavnostim evropskega dela IOI.

Evropski varuh človekovih pravic ponuja članom Evropske mreže varuhov človekovih pravic storitev ekstraneta, ki vključuje več forumov za razpravo in izmenjavo dokumentov. Ti so se izkazali kot zelo koristni v uradih varuhov človekovih pravic v mreži, saj se v njih redno objavljajo vprašanja in odgovori v zvezi s pomembnimi zadevami zakonodaje EU. Ekstranet vsebuje tudi elektronske novice Ombudsman Daily News (Dnevne novice varuha človekovih pravic), ki so objavljene vsak delovni dan in podajajo izjave za javnost in obvestila iz vseh uradov v mreži. Ekstranet vsebuje ažuren in točen seznam nacionalnih in regionalnih varuhov človekovih pravic v državah članicah Evropske unije, državah kandidatkah za članstvo v EU in nekaterih drugih evropskih državah.