Želite vložiti pritožbo zoper institucijo ali organ EU?

Skrajšani postopki Evropskega varuha človekovih pravic – hitrejši dostop do dokumentov EU

Skrajšan postopek Evropskega varuha človekovih pravic za pritožbe v zvezi z dostopom do dokumentov

Se soočate s težavami pri dostopu do dokumenta ali dokumentov institucije ali organa EU?

S sklicevanjem na izjeme v okviru pravil Evropske unije o dostopu do dokumentov imajo institucije ali organi EU v nekaterih primerih pravico, da ne odobrijo dostopa do dokumentov. Če ste opravili postopek za predložitev zahtevka za dostop do dokumenta in je institucija ali organ EU potrdil svojo odločitev, da delno ali v celoti zavrne dostop, se lahko po pomoč obrnete na Evropskega varuha človekovih pravic.

Za to morate vložiti pritožbo pri varuhu človekovih pravic v skladu s standardnim postopkom.

Ker zahtevke za dostop javnosti do dokumentov pogosto predložijo posamezniki ali organizacije, ki nujno potrebujejo vpogled v dokument, se je varuh človekovih pravic odločil uvesti skrajšan postopek za obravnavo teh pritožb.

Ko varuh človekovih pravic potrdi, da je prejel pritožbo, bo v petih dneh sprejel odločitev o tem, ali lahko začne preiskavo pritožbe ali ne. To je odvisno od več dejavnikov, vključno s tem, ali je pritožba dopustna (na primer, ali je pritožnik že uporabil postopek za zahtevo dokumentov od zadevnega organa EU) oziroma ali je razlaga za zavrnitev dostopa razumna.

Varuh človekovih pravic si prizadeva odločbo v preiskavi v zvezi z dostopom do dokumentov izdati v 40 delovnih dneh (od dneva prejema pritožbe). V tem času se lahko posvetuje z zadevno institucijo ali organom in/ali pregleda zadevne dokumente.

Če ugotovi, da je institucija ali organ EU neupravičeno zavrnil dostop do dokumenta(-ov), lahko priporoča, da takoj odobri celovit ali delni dostop do zadevnih dokumentov. Čeprav priporočila varuha človekovih pravic niso pravno zavezujoča, se pričakuje, da bodo sprejeta.

Če institucija ali organ EU ne ravna v skladu z njegovimi priporočili, lahko zadevo s posebnim poročilom preda Evropskemu parlamentu.

Oglejte si našo notranjo revizijo skrajšanega postopka v praksi 
(objavljeno 24. februarja 2021).