Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Povzetek odločbe v zadevi 618/2017/CEC o tem, da Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) ni uvedel preiskave v zvezi s tem, kako je ciprski nadzorni organ obravnaval domnevno goljufijo podjetja za spletno trgovanje

Pritožnik je ena od številnih strank po vsem svetu, ki jim podjetje za spletno trgovanje z dovoljenjem za trgovanje, pridobljenim na Cipru, ni vrnilo vloženih sredstev.

Glede dejanj omenjenega podjetja je vložil pritožbo pri ciprski komisiji za vrednostne papirje in borzo (CySEC). Zaradi domnevno neustreznega nadzora komisije CySEC nad omenjenim podjetjem se je nato pritožil še organu ESMA. Od organa ESMA je zahteval, naj zoper CySEC uvede preiskavo o kršitvi prava Unije, in sicer na podlagi uredbe o organu ESMA.

ESMA je pritožnika obvestil, da proučuje, kako CySEC nadzoruje omenjeno podjetje, in da se še ni odločil, ali bo uvedel preiskavo o kršitvi prava Unije. Pritožnik ni bil zadovoljen s tem, kako je ESMA obravnaval njegovo pritožbo, zato se je obrnil na Evropskega varuha človekovih pravic.

Med poizvedovanjem varuhinje človekovih pravic se je predsednik organa ESMA odločil, da ne bodo uvedli preiskave o kršitvi prava Unije.

Varuhinja je ugotovila, da je ESMA sprejel številne ukrepe v zvezi s prejetimi pritožbami glede komisije CySEC in njenega domnevno neustreznega izvajanja nadzorstvenih nalog. Menila je, da je bila odločitev organa ESMA, da ne uvede preiskave o kršitvi prava Unije v zvezi z nadzorstveno funkcijo komisije CySEC nad omenjenim podjetjem, razumna.

Varuhinja človekovih pravic je ugotovila, da v ravnanju organa ESMA ni bilo nepravilnosti, in preiskavo končala.