Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Zhrnutie rozhodnutia vo veci 1686/2017/THH o spôsobe, akým Európska komisia vybavila žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom o priemyselnej loby v súvislosti s prípravnou akciou pre výskum v oblasti obrany a európskym programom výskumu v oblasti obrany

Tento prípad sa týkal spôsobu, akým Európska komisia vybavila sťažovateľovu žiadosť o prístup k dokumentom týkajúcim sa stretnutí medzi úradníkmi Komisie a zástupcami obranného priemyslu. Komisia si na odpoveď na sťažovateľovu prvú žiadosť vyhradila lehotu v dĺžke troch mesiacov. Sťažovateľ sa obrátil na ombudsmanku po uplynutí ďalších šiestich mesiacov čakania na odpoveď Komisie na žiadosť o opätovné preskúmanie rozhodnutia.

V priebehu vyšetrovania ombudsmanky Komisia na sťažovateľovu žiadosť o preskúmanie odpovedala. Ombudsmanka preskúmala dôvody Komisie, prečo niektoré požadované dokumenty zverejnila iba čiastočne.

Ombudsmanka uzavrela svoje vyšetrovanie zistením, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, pokiaľ ide o oneskorené odpovede poskytnuté Komisiou.