Chcete podať sťažnosť na
inštitúciu alebo orgán EÚ?

Streszczenie decyzji w sprawie 618/2017/CEC dotyczącej niewszczęcia przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dochodzenia w sprawie postępowania cypryjskiego organu nadzoru odnośnie do domniemanego oszustwa popełnionego przez internetowe przedsiębiorstwo handlowe

Skarżący jest jednym z wielu odbiorców na całym świecie, którzy nie mogli odzyskać swoich depozytów od internetowego przedsiębiorstwa handlowego posiadającego licencję wydaną na Cyprze.

Skarżący złożył skargę na działania przedsiębiorstwa do Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC). Następnie złożył on skargę do ESMA w związku z rzekomym brakiem odpowiedniego nadzoru nad przedsiębiorstwem przez CySEC. Zwrócił się do ESMA o wszczęcie „dochodzenia w sprawie naruszenia prawa Unii” wobec CySEC na podstawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia ESMA.

ESMA poinformował skarżącego, że bada nadzór CySEC nad firmą, ale nie podjął jeszcze decyzji, czy wszcząć dochodzenie w sprawie „naruszenia prawa Unii”. Skarżący, niezadowolony z postępowania prowadzonego przez ESMA w związku ze swoją skargą, zwrócił się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

W trakcie rozpatrywania sprawy przez Rzecznik przewodniczący ESMA podjął decyzję o niewszczynaniu dochodzenia w sprawie naruszenia prawa Unii.

Rzecznik stwierdziła, że ESMA podjął szereg działań w sprawie skarg, które otrzymał w związku z domniemanym uchybieniem wykonywania przez CySEC jej zadań nadzorczych. Uznała, że decyzja ESMA o niewszczynaniu dochodzenia w sprawie naruszenia prawa Unii dotyczącego nadzoru CySEC nad przedsiębiorstwem jest uzasadniona.

W związku z tym Rzecznik nie stwierdziła niewłaściwego administrowania przez ESMA i zamknęła dochodzenie.