Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Prípad
Rozmedzie dátumov
Kľúčové slová
Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 77 výsledkov

Rozhodnutie o vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy, týkajúce sa otázky, ako Európska komisia monitoruje štrukturálne a investičné fondy EÚ s cieľom zabezpečiť ich využitie na presadzovanie práva osôb so zdravotným postihnutím na nezávislý život a začlenenie do komunity (OI/2/2021/MHZ)

Utorok | 10 mája 2022

Predmetom vyšetrovania bolo zistiť, ako Európska komisia monitoruje, či členské štáty využívajú štrukturálne a investičné fondy EÚ (EŠIF) na podporu práva osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb na nezávislý život a začlenenie do komunity (deinštitucionalizácia), a či Komisia postihuje členské štáty, ktoré to nerobia.

Ombudsmanka v priebehu vyšetrovania dostala príspevky od národných ombudsmanov a organizácií občianskej spoločnosti.

Konštatovala, že Komisia by mohla poskytnúť jasnejšie usmernenia o potrebe podporovať deinštitucionalizáciu v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov z EŠIF. Domnievala sa tiež, že Komisia by mohla prijať opatrenia na zlepšenie monitorovania činností financovaných z EŠIF a že by mala aktívnejšie pristupovať k presadzovaniu, najmä v prípade obáv, že činnosti financované z EŠIF sú v rozpore s povinnosťou podporovať deinštitucionalizáciu. Ombudsmanka tiež poukázala na potrebu osobitnej obozretnosti v súvislosti s finančnými prostriedkami použitými v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

Ombudsmanka ukončila vyšetrovanie a predložila desať návrhov na zlepšenie usmernení vydaných Komisiou a postupu monitorovania. Zdôraznila, že Komisia musí konať rýchlo vzhľadom na dodatočné programy financovania vytvorené v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19, ako aj na nedávne zmeny platných pravidiel.

Ombudsmanka zváži, či sa k tejto otázke v budúcnosti vráti, aby posúdila dosiahnutý pokrok.