Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Prípad
Rozmedzie dátumov
Kľúčové slová
Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 218 výsledkov

Decision on how the European Commission handled concerns about a call for tenders for a project to support agriculture and rural development reforms in Ukraine (case 1047/2021/TM)

Utorok | 22 novembra 2022

The case concerned how the European Commission investigated the complainant’s concerns about an alleged conflict of interest. The EU Delegation to Ukraine organised a call for tenders to support policy and institutional reforms in agriculture in Ukraine. The complainant, the head of a consortium that submitted a tender, argued that the successful tenderer had a competitive advantage as its leading expert participated in meetings, where he might have obtained information on the project that was not available to the other bidders. The complainant contended that this was in breach of the principle of equal treatment.

The Ombudsman found that the Commission took the allegations seriously and thoroughly investigated the matter in line with the applicable rules and EU case-law. The Ombudsman therefore closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer (case 1818/2021/FA)

Piatok | 20 mája 2022

The case concerned how the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) carried out a selection procedure for the position of legal officer and assessed the complainant’s application.

The Ombudsman found nothing to suggest a procedural error or a manifest error in how the selection board assessed the complainant’s application and therefore closed the case with a finding of no maladministration.

Rozhodnutie v prípade OI/3/2021/KR o tom, akým spôsobom Európska obranná agentúra vybavila žiadosti svojho bývalého výkonného riaditeľa, týkajúce sa schválenia jeho nástupu do dvoch riadiacich pozícií v spoločnosti Airbus

Utorok | 01 februára 2022

Prípad sa týkal rozhodnutia Európskej obrannej agentúry (EDA) za určitých podmienok schváliť nástup jej bývalého výkonného riaditeľa na dve pracovné pozície, a to pozíciu vedúceho pre verejné záležitosti spoločnosti Airbus Spain a strategického poradcu pre spoločnosť Airbus Defence and Space.

Ombudsmanka zistila dva prípady nesprávneho úradného postupu a predložila dve odporúčania a jeden návrh, aby sa v budúcnosti predišlo podobným problémom.

Ombudsmanka najskôr odporúčala, že EDA by mala v budúcnosti zakázať svojim riadiacim pracovníkom po skončení ich funkčného obdobia pracovať na pozíciách, pri ktorých vzniká jasný konflikt záujmov s oprávnenými záujmami EDA.

Ombudsmanka odporučila aj, aby agentúra EDA stanovila kritériá zakazujúce takéto konanie tak, aby boli riadiacim pracovníkom jasné. Uchádzači o riadiace pozície v agentúre EDA by mali byť informovaní o týchto kritériách.

Ombudsmanka okrem toho navrhla, aby EDA zabezpečila vypracovanie osobitného formulára pre žiadateľov o schválenie plánovaných pracovných pozícií tak, aby (bývalí) zamestnanci poskytovali relevantné informácie, ktoré agentúre EDA od začiatku umožnia vykonať zmysluplné posúdenie.

EDA v podstate súhlasila, že vykoná odporúčania týkajúce sa možného zákazu toho, aby zamestnanci prijímali určité pracovné pozície a poskytnutia usmernení zamestnancom o tom, ako bude takéto opatrenie uplatňovať. Uviedla, že začala prijímať opatrenia na vykonávanie týchto odporúčaní. Agentúra zároveň položila niekoľko otázok k zisteniam ombudsmanky, ktorými sa ombudsmanka zaoberala v tomto rozhodnutí.

Ombudsmanka vyzýva agentúru, aby ju informovala o všetkých budúcich opatreniach, ktoré prijme v súvislosti s jej odporúčaniami, najmä pokiaľ ide o jej kritériá týkajúce sa zákazu nástupu na plánované pracovné pozície, ktoré by mohli viesť jasnému konfliktu záujmov.

Odporúčanie o tom, akým spôsobom Európska obranná agentúra vybavila žiadosti svojho bývalého výkonného riaditeľa týkajúce sa prijatia vedúcich pozícií v spoločnosti Airbus (OI/3/2021/KR)

Utorok | 13 júla 2021

Ombudsmanka vykonala z vlastnej iniciatívy vyšetrovanie rozhodnutia Európskej obrannej agentúry (EDA) o umožnení toho, aby jej bývalý výkonný riaditeľ prijal dve vedúce pozície v spoločnosti Airbus pôsobiacej v leteckej a kozmickej oblasti.

Vyšetrovanie ombudsmanky sa týkalo aj toho, ako EDA riešila skutočnosť, že bývalý výkonný riaditeľ nastúpil na svoje nové pozície predtým, ako to EDA schválila, čo je porušením služobného poriadku EDA.

Ombudsmanka zistila, že podmienky, ktoré EDA uložila bývalému výkonnému riaditeľovi vo svojom rozhodnutí o schválení, neboli v porovnaní s rizikami dostatočné a nebolo možné ich monitorovať a presadzovať. Nedostatky sa vyskytli aj pri posudzovaní rizika konfliktu záujmov zo strany EDA.

EDA mala namiesto toho uplatniť prísnejšie podmienky a zakázať bývalému výkonnému riaditeľovi prijať pozíciu, ktorá predstavuje najväčšie riziko konfliktu s oprávneným záujmom EDA. V opačnom prípade išlo o nesprávny úradný postup EDA.

Na základe týchto zistení ombudsmanka vydala dve odporúčania:

i) EDA by mala v budúcnosti zakázať svojim vedúcim pracovníkom prijímať po skončení ich funkčného obdobia pozície, v prípade ktorých vzniká jasný konflikt záujmov s oprávnenými záujmami EDA;

ii) EDA by mala stanoviť kritériá zakazujúce takéto konanie tak, aby boli vedúcim pracovníkom jasné. Uchádzači o vedúce pozície v rámci EDA by mali byť informovaní o týchto kritériách, keď sa o pozíciu uchádzajú.