Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Prípad
Rozmedzie dátumov
Kľúčové slová
Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 198 výsledkov

Recommendation on how the European Defence Agency handled the applications of its former Chief Executive to take on senior positions at Airbus (OI/3/2021/KR)

Štvrtok | 15 júla 2021

The Ombudsman conducted an inquiry on her own initiative into the decision of the European Defence Authority (EDA) to allow its former Chief Executive to take up two senior positions with Airbus, an aerospace company.

The Ombudsman’s inquiry also looked into how the EDA dealt with the fact that the former Chief Executive took up his new positions before the EDA had authorised him to do so, which is a breach of the EDA’s Staff Regulations.

The Ombudsman found that the conditions imposed on the former Chief Executive by the EDA in its authorising decision were insufficient when measured against the risks, and could not be monitored and enforced. There were also shortcomings in how the EDA assessed the risk of conflicts of interest.

The EDA should have instead applied stronger conditions and forbidden the former Chief Executive from taking up the position which gave rise to the greatest risk of conflict with the EDA’s legitimate interest. Not doing so amounted to maladministration by the EDA.

Based on these findings, the Ombudsman issued two recommendations:

(i) In future, the EDA should forbid its senior staff from taking up positions after their term of office where a clear conflict of interest arises with the legitimate interests of the EDA;

(ii) The EDA should set out the criteria for forbidding such moves, in order to give clarity to senior staff. Applicants for senior EDA posts should be informed of the criteria when they apply.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Utorok | 04 mája 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Rozhodnutie európskeho ombudsmana v spoločnom vyšetrovaní 853/2020/KR rozhodnutia Európskej komisie zadať spoločnosti BlackRock Investment Management zákazku na vypracovanie štúdie o začlenení environmentálnych a sociálnych cieľov a cieľov v oblasti správy a riadenia (ESG) do bankových pravidiel EÚ

Pondelok | 23 novembra 2020

Táto vec sa týka rozhodnutia Európskej komisie zadať spoločnosti BlackRock Investment Management zákazku na vypracovanie štúdie o začlenení environmentálnych a sociálnych cieľov a cieľov v oblasti správy a riadenia (ESG) do bankových pravidiel EÚ. Ombudsmanka začala vyšetrovanie po prijatí sťažností od poslancov EP a koalície organizácií občianskej spoločnosti. Vo vyšetrovaní sa posudzovalo, ako Komisia vyhodnotila ponuku spoločnosti v rámci výzvy na predkladanie ponúk na vykonanie štúdie.

Ombudsmanka zistila, že ponuka uvedenej spoločnosti dávala dôvod na znepokojenie. Po prvé, ak má uchádzač priamy alebo nepriamy finančný záujem na vývoji na trhu, pretože na tomto trhu investuje alebo riadi investície, existuje zjavné riziko, že tieto záujmy môžu ovplyvniť výsledok práce v jeho prospech. To je prípad spomínanej spoločnosti. Po druhé, vzhľadom na váhu, ktorú Komisia uplatnila pri svojom hodnotení, spoločnosťou ponúknutá nízka cena optimalizovala jej šance na získanie zákazky. Získanie zákazky môže spoločnosti umožniť získať prehľad a posilniť vplyv v rastúcej investičnej oblasti, ktorá má veľký a čoraz väčší význam pre jej klientov, a teda aj pre samotnú spoločnosť.

Ombudsmanka súhlasí s tým, že existujú oprávnené obavy v súvislosti s rizikom konfliktu záujmov, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na vykonanie zákazky, keďže spoločnosť má zjavne záujem na tvorbe budúceho právneho predpisu EÚ, ktorý bude mať vplyv na samotnú spoločnosť a jej klientov. Ombudsmanka dospela k záveru, že Komisia mala byť dôslednejšia a v súlade s pravidlami mala zohľadniť širší pohľad pri overovaní skutočnosti, že spoločnosť nebola v situácii konfliktu záujmov, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť schopnosť tejto spoločnosti vykonať zákazku. Stále to však nenapĺňa kritérium nesprávneho úradného postupu, a to vzhľadom na obmedzenia pravidiel EÚ týkajúcich sa zadávania zákaziek v takýchto situáciách, pokiaľ ide o zamestnancov Komisie, ktorí zadávajú zákazku.

Ombudsmanka navrhuje, aby Komisia aktualizovala svoje usmernenia týkajúce sa postupov verejného obstarávania pri zákazkách na služby súvisiace s politikou, a objasnila zamestnancom, kedy je potrebné vylúčiť uchádzačov z dôvodu konfliktu záujmov, ktorý môže negatívne ovplyvniť vykonanie zákazky. Ombudsmanka okrem toho navrhuje, aby Komisia zvážila, či je potrebná aj konkrétna aktualizácia platných pravidiel, aby boli relevantnejšie pre súčasné politické ambície EÚ. EÚ plánuje obdobie bezprecedentnej úrovne výdavkov a investícií, čo si nevyhnutne vyžiada značné prepojenie so súkromným sektorom.

Toto rozhodnutie bude zaslané aj zákonodarcom EÚ. Je úlohou zákonodarcov, aby sa dohodli na právnom základe pre „zelenú transformáciu“ vrátane primeraného spôsobu ovplyvňovania jej vývoja a zavádzania.