Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Zobrazuje sa 1 – 20 z 397 výsledkov

Rozhodnutie o otázkach týkajúcich sa spôsobu, akým Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) komunikuje s občanmi v súvislosti so svojím portálom pre prístup k dokumentom (spojené prípady 1261/2020 a 1361/2020)

Štvrtok | 15 decembra 2022

Tento prípad sa týkal predovšetkým rozhodnutia agentúry Frontex, podľa ktorého už nebude viac komunikovať e-mailom s osobami, ktoré žiadajú o prístup verejnosti k dokumentom. Agentúra Frontex od žiadateľov vyžaduje, aby pri žiadostiach o prístup k dokumentom využívali jej online portál. To spôsobuje problémy žiadateľom, ktorým by sa dalo ľahko vyhnúť, ako aj online platformám pre transparentnosť, ktoré zriadili organizácie občianskej spoločnosti, aby pomohli napĺňať cieľ EÚ pracovať čo najotvorenejšie.

Ombudsmanka nedokázala nájsť odôvodnenie rozhodnutia agentúry Frontex. Vydala odporúčanie, aby agentúra Frontex umožnila žiadateľom komunikovať s agentúrou prostredníctvom e-mailu a neodkazovala ich na svoj súčasný portál pre prístup k dokumentom. Okrem toho požiadala agentúru Frontex, aby sa oboznámila s osvedčenými postupmi, ktoré v tejto súvislosti určila Európska komisia pre svoj nový portál pre prístup verejnosti k dokumentom, a aby tieto osvedčené postupy čo najskôr zaviedla.

Ombudsmanka ďalej navrhla, aby agentúra Frontex vyčlenila zdroje potrebné na vybavovanie veľkého počtu žiadostí o prístup, ktoré bude pravdepodobne pravidelne dostávať. Navrhla tiež, aby agentúra Frontex vypracovala podrobnú príručku o tom, ako vybavuje žiadosti o prístup verejnosti, a aby túto príručku zverejnila.

Agentúra Frontex odmietla odporúčanie ombudsmanky, aby umožnila žiadateľom komunikovať s ňou prostredníctvom e-mailu. Agentúra Frontex tiež vecne nereagovala na návrh, aby sa oboznámila so súvisiacimi osvedčenými postupmi Európskej komisie a aby ich uplatňovala.

Ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s tým, že zistila nesprávny úradný postup.

Pokiaľ ide o ďalšie návrhy ombudsmanky, agentúra Frontex uviedla, že nedávno pridelila ďalšie pracovné miesto na polovičný úväzok na vybavovanie žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom, a oznámila, že vypracuje príručku podľa návrhu ombudsmanky. Agentúra Frontex už skôr počas vyšetrovania vykonala návrhy ombudsmanky na revíziu svojho vyhlásenia o autorských právach a na sprístupnenie dokumentov na svojich verejne prístupných účtoch počas dvoch rokov. Súhlasila tiež so zriadením osobitnej e-mailovej adresy na podávanie odvolaní.