Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Textové vyhľadávanie

Typ dokumentu

Dotknutý orgán

Typ urovnania

Číslo prípadu

Jazyk

Rozmedzie dátumov

Kľúčové slová

Iné inštitucionálne otázky

Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 554 výsledkov

Rozhodnutie vo veci 652/2020/MIG týkajúce sa odmietnutia Európskej komisie poskytnúť prístup verejnosti ku korešpondencii s vládou Spojeného kráľovstva týkajúcej sa nominácie kandidáta na komisára

Pondelok | 28 septembra 2020

Vec sa týkala žiadosti o prístup verejnosti k štyrom listom, ktoré si Európska komisia vymenila s vládou Spojeného kráľovstva v súvislosti s tým, že Spojené kráľovstvo nevymenovalo kandidáta na komisára po voľbách do Európskeho parlamentu. Komisia zamietla prístup z dôvodu, že v tejto veci prebieha postup v prípade nesplnenia povinnosti proti Spojenému kráľovstvu.

Ombudsmanka navrhla ako riešenie, aby Komisia vzhľadom na zmenenú situáciu poskytla prístup k predmetným dokumentom, keďže Spojené kráľovstvo vystúpilo z EÚ. Komisia prijala návrh ombudsmanky a vec bola uzavretá ako vyriešená.