Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Prípad
Rozmedzie dátumov
Kľúčové slová
Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Zobrazuje sa 1 – 20 z 180 výsledkov

Decision on the European External Action Service’s refusal to grant public access to documents related to EU funding provided to Palestinian civil society organisations (case 29/2022/TM)

Utorok | 05 júla 2022

The case concerned a request for public access to documents drawn up for the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy relating to funding of Palestinian civil society organisations. The European External Action Service (EEAS) identified excerpts of five documents as falling within the scope of the request. The EEAS denied access, arguing that disclosure would undermine the protection of the public interest as regards international relations.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents at issue and obtained additional, confidential explanations from the EEAS. Based on this and considering the wide margin of discretion that EU institutions enjoy where they consider that international relations are at risk, the Ombudsman found that the EEAS’s decision to refuse access was not manifestly wrong. Given that the public interest at stake cannot be superseded by another public interest that is deemed more important, the Ombudsman closed the case finding no maladministration.

Rozhodnutie o odmietnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) poskytnúť úplný prístup verejnosti k dokumentu týkajúcemu sa príspevkov, o ktoré požiadali jeho členovia (vec 2007/2021/OAM)

Pondelok | 25 apríla 2022

Predmetná vec sa týkala spôsobu, akým Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) reagoval na žiadosť o prístup verejnosti k dokumentom o príspevkoch vyplácaných jeho členom.

EHSV zverejnil dokument, v ktorom sú uvedené všetky denné diety vyplatené viac ako 500 členom výboru za dve funkčné obdobia. Nezverejnil však mená členov, ktorí dostávajú príspevky, a to v záujme ochrany ich osobných údajov.

Ombudsmanka konštatovala, že v nadväznosti na predchádzajúce vyšetrovanie v roku 2020 EHSV prijal opatrenia na všeobecné zlepšenie transparentnosti výdavkov svojich členov. Na svojom webovom sídle uverejnil informácie o tom, ako funguje systém preplácania cestovných výdavkov a príspevkov. EHSV uverejňuje informácie o sumách, ktoré ročne vypláca svojim členom, tiež v správach o svojej činnosti. Uverejňuje aj výšku paušálnych denných diet (290 EUR) a prezenčné listiny členov.

Na základe týchto skutočností a vzhľadom na to, že sťažovateľ dostatočne nevysvetlil, v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov, ako by zverejnenie mien každého z viac ako 500 členov výboru slúžilo verejnému záujmu, ombudsmanka dospela k záveru, že rozhodnutie EHSV odmietnuť prístup k menám bolo oprávnené a ukončila vyšetrovanie, pričom nezistila žiadne nesprávne úradné postupy.

Decision How the European Commission dealt with a request for public access to documents concerning a procurement procedure related to strategic communication services (case 1838/2021/DL)

Štvrtok | 17 marca 2022

The complainant sought public access to documents related to a procurement procedure organised by the European Commission.

The Commission granted access to parts of the documents only. It argued that fully disclosing the requested documents would undermine the privacy and the integrity of the persons mentioned, the tenderers’ commercial interests and the Commission’s internal decision-making.

The Ombudsman inquiry team inspected the documents in question and found that the tender bids contained detailed information about the winning tenderer’s strategies and methodologies and the key experts proposed by that tenderer. The other documents contained the Commission’s evaluation of the bids. All documents contained some personal data.

In light of this, the Ombudsman considered that the Commission’s refusal to grant public access to the documents was reasonable and in line with the EU legislation on public access to documents. 

The Ombudsman thus closed the inquiry finding no maladministration.