Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Vyhľadať vyšetrovania

Textové vyhľadávanie

Typ dokumentu

Dotknutý orgán

Typ urovnania

Číslo prípadu

Jazyk

Rozmedzie dátumov

Kľúčové slová

Alebo skúste staré heslá (pred rokom 2016)

Inštitucionálne, politické záležitosti a iné

Zobrazuje sa 1 – 20 z 791 výsledkov

Closing note on the Strategic Initiative with the European Commission to improve the Transparency Register (SI/7/2016/KR)

Štvrtok | 27 júna 2019

The Transparency Register was set up by the European Commission and Parliament in 2011 to allow the public to monitor the activities of interest representatives (or “lobbyists”) who seek to influence the formulation and implementation of EU legislation and policy. Overall, the Register has been successful and while there are gaps, it is improving over time.

In 2016, the Commission organised a public consultation on several proposed reforms aimed at improving the Transparency Register.

In this context, the Ombudsman opened a ‘strategic initiative’, to contribute to this important debate and to monitor developments by writing to the Commission on the issue.

In January 2018, inter-institutional negotiations began between the Parliament, the Council of the EU and the Commission on the Commission’s proposal to revise and improve the Transparency Register. These negotiations have not yet led to a successful outcome.

The Ombudsman encourages the incoming Parliament, the Council and the incoming Commission to renew their efforts to improve the Transparency Register given the importance of this matter for public trust in the EU.

Rozhodnutia európskej ombudsmanky v jej strategickom vyšetrovaní OI/4/2016/EA vo veci toho, ako Európska komisia zaobchádza s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia zamestnancov EÚ

Štvrtok | 04 apríla 2019

V roku 2015 výbor OSN zistil, že systém zdravotného poistenia pre zamestnancov EÚ, spoločný systém zdravotného poistenia (JSIS), nie je v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Tento výbor odporučil, aby sa systém JSIS upravil tak, aby umožňoval komplexné pokrytie zdravotných potrieb súvisiacich so zdravotným postihnutím.

Po prijatí sťažností od zamestnancov, ktorí sa stretli s problémami pri preplácaní vlastných zdravotných výdavkov alebo zdravotných výdavkov rodinných príslušníkov v plnej výške, ombudsmanka uskutočnila strategické vyšetrovanie. Zistila, že neschopnosť Európskej komisie prijať účinné opatrenia v reakcii na odporúčanie výboru predstavuje nesprávny úradný postup. Z toho dôvodu odporučila, aby Komisia revidovala pravidlá, ktorými sa systém JSIS riadi. Takisto predložila Komisii viacero návrhov týkajúcich sa spôsobu, akým systém JSIS pokrýva potreby osôb so zdravotným postihnutím, ako aj návrhov týkajúcich sa potreby odbornej prípravy zamestnancov a konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť, aby systém JSIS zodpovedal potrebám osôb so zdravotným postihnutím.

Komisia vo svojej odpovedi uviedla, že reviduje pravidlá, ktorými sa riadi systém JSIS a bude konať v nadväznosti na väčšinu návrhov ombudsmanky.

Keďže Komisia odporúčania ombudsmanky prijala, ombudsmanka strategické vyšetrovanie uzavrela. Vzhľadom na význam tejto otázky požiadala Komisiu, aby do šiestich mesiacov podala správu o vykonávaní tohto odporúčania. Ombudsmanka takisto potvrdzuje svoj návrh, že je potrebné, aby Komisia preskúmala svoje pravidlá z roku 2004 týkajúce sa prístupu k potrebám zamestnancov so zdravotným postihnutím.

Rozhodnutia vo veci 747/2016/PL o používaní prahovej hodnoty toxikologického rizika Európskym úradom pre bezpečnosť potravín

Pondelok | 17 decembra 2018

Vec sa týka spôsobu, akým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) používa prahovú hodnotu toxikologického rizika (TTC). TTC je nástroj na posudzovanie rizika založený na zásade, že existujú úrovne expozície, pod ktorými chemické látky nepredstavujú závažné riziko pre ľudské zdravie.

V roku 2014 EFSA a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hostili odborný seminár na revidovanie vedy, ktorá je základom koncepcie TTC. Závery semináru boli predmetom verejnej diskusie a boli uverejnené v marci 2016.

Sťažovateľ, mimovládna organizácia, spochybňoval použitie koncepcie TTC zo strany EFSA, pretože sa domnieval, že neodráža súčasné vedecké dôkazy. Takisto uviedol, že mnohí odborníci, ktorí sa na seminári zúčastnili, boli v konflikte záujmov.

Úrad Európskeho ombudsmana nie je vedecký orgán a nemôže sa zaoberať prínosom konkrétneho nástroja na posudzovanie rizika, ako je TTC. Na základe preskúmania vykonaného v tejto veci ombudsmanka považovala objasnenia EFSA o používaní TTC za opodstatnené.

Pokiaľ ide o odborníkov, ktorí sa na seminári zúčastnili, ombudsmanka zistila, že v tomto konkrétnom prípade úrad EFSA nebol povinný preveriť ich prípadné konflikty záujmov, keďže pre úrad bolo primerané spoľahnúť sa na predchádzajúce preverenie týchto odborníkov zo strany WHO.

Ombudsmanka dospela k záveru, že nedošlo k žiadnemu nesprávnemu úradnému postupu zo strany EFSA.

Ombudsmanka však úradu EFSA odporučila, aby sa postaral o to, aby odborníci, ktorí sa zúčastňujú na konferenciách alebo stretnutiach, neboli v konflikte záujmov, ak sa konferencia alebo stretnutie – ako aj v predmetnom prípade – organizuje s cieľom informovať rozhodovací proces EFSA alebo ak sa tak sa tak môže vnímať.

Decision in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Pondelok | 03 decembra 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies — national bodies that give financial support to companies doing business in risky markets — in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, the Ombudsman recommended that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States to compile the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also recommended that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission informed the Ombudsman that it would consult the Council, Parliament and the European External Action Service, and engage with civil society, in order to implement the Ombudsman’s recommendations. In particular, the Commission will propose to the Council Working Group on Export Credits a revised checklist template to be used by Member States for their annual reports. The Commission will also consider drawing up relevant guidance for Member States’ reporting.

As the measures announced by the Commission adequately address the Ombudsman’s recommendations, the Ombudsman closed her inquiry but asked the Commission to report back within one year.

Recommendation of the European Ombudsman in case 212/2016/JN on the European Commission’s annual reviewing of Member States’ export credit agencies

Streda | 23 mája 2018

The case concerned the adequacy of the European Commission’s annual reviewing of export credit agencies - national bodies that give financial support to companies doing business in ‘risky’ markets - in particular with respect to the protection of human rights and the environment.

The Ombudsman inquired into the matter and found that the Commission’s methodology and procedures could be improved. In particular, she suggested that the Commission should engage in a dialogue with Member States and other stakeholders with a view to improving the template used by Member States in compiling the reports on export credit agencies which they are required to submit to the Commission each year. The Ombudsman also proposed that the Commission, for its part, should enhance the analysis and evaluation content of the annual reviews of export credit agencies which it submits to the European Parliament.

The Commission rejected the Ombudsman’s proposals mainly because it considers that their implementation would require an amendment to the existing legislation. The Ombudsman disagreed with the Commission’s position and has now made recommendations to the Commission in the same terms as those of her earlier proposals.  The Ombudsman believes that the Commission’s annual review, which it sends to Parliament, should amount to more than a compilation of the content of the annual reports received from the Member States and that it should contain an informed and detailed evaluation of the performance of the export credit agencies, particularly, as regards respect for human rights and the environment.