• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Principen för offentliga register online

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

2017 beslutade Europeiska ombudsmannen att främja principen om offentliga register online genom att anta följande bestämmelser:

8.1 I syfte att skapa en enhetlig EU-förvaltning, sund ekonomisk förvaltning och service till de offentliga användarna vidtar Europeiska ombudsmannen åtgärder för att främja användningen av ett offentligt register över företagens handlingar och uppgifter och/eller en portal för EU:s förvaltning.

8.2 Beroende på resultatet av ovannämnda åtgärd genomför ombudsmannen för sin organisation principen om  offentliga register online genom att offentliggöra viktiga affärshandlingar under avdelningen för ärenden på webbplatsen, direkt och fullständigt offentliggöra samtliga handlingar som antagits när det gäller strategi, policy och ledning på hög nivå och offentliggöra sin plan för dokumenthantering.

(Artikel 8.2 i Europeiska ombudsmannens beslut om hantering av register vid Europeiska ombudsmannens kansli, 13 mars 2017).

För att genomföra artikel 8.2 tillhandahåller Europeiska ombudsmannen följande material:

Vid eventuella frågor kontakta enhet 5 Undersökningar och processledning