• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Princíp online verejných registrov

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

V roku 2017 sa európska ombudsmanka rozhodla podporiť princíp online verejných registrov prijatím týchto opatrení:

„8.1 V záujme súladu v správe EÚ, riadneho finančného hospodárenia a služby pre užívateľov z verejného sektora európska ombudsmanka prijíma kroky na podporu používania verejných dokumentov na úrovni organizácie a registra údajov a/alebo portálu správy EÚ.

8.2 Až do výsledku uvedených opatrení ombudsmanka uplatňuje za svoju organizáciu princíp online verejných registrov prostredníctvom zverejňovania hlavných dokumentov týkajúcich sa jej činnosti na online sekciách vyhradených pre prípady priamym a úplným zverejnením všetkých dokumentov, ktoré boli prijaté v súvislosti so stratégiou, politikou a vysokou úrovňou riadenia a zverejnením svojho plánu klasifikácie dokumentov.

(Článok 8.2 rozhodnutia európskej ombudsmanky o správe záznamov v Úrade európskeho ombudsmana, 13. marca 2017).

V rámci vykonávania článku 8.2 európska ombudsmanka poskytuje tieto materiály:

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na naše oddelenie 5 – Vyšetrovania a riadenie procesov