• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Voľby

Za voľbu Európskeho ombudsmana zodpovedá Európsky parlament. Podrobnosti o postupe voľby sa nachádzajú v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu.

Podrobné informácie o voľbe Európskeho ombudsmana sa nachádzajú na webovej stránke Parlamentu v častiach: