• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Správne právo

Modelové pravidlá týkajúce sa administratívnych postupov v EÚ

Dňa 1. septembra 2014 uverejnila Výskumná sieť pre správne právo EÚ (ReNEUAL) súbor modelových pravidiel týkajúcich sa administratívnych postupov v EÚ. Nachádzajú sa na webovej stránke siete ReNEUAL: www.reneual.eu.

Úrad európskeho ombudsmana podporoval projekt siete ReNEUAL niekoľko rokov. Po stretnutí s riadiacim výborom siete ReNEUAL v roku 2010 ombudsman v marci 2012 hostil konferenciu a v rámci nej členovia siete ReNEUAL objasnili svoju myšlienku navrhnúť pravidlá, ktoré by mali význam ako legislatívny návrh a zároveň ako presvedčivá syntéza zásad obsiahnutých v existujúcom práve. Ako projekt napredoval, členovia tímu ombudsmana poskytovali informácie, vyjadrovali pripomienky k návrhom a aktívne sa zúčastnili na dvoch konferenciách v roku 2013.

Sieť ReNEUAL predstavila výsledky svojej práce na druhej spoločnej konferencii s ombudsmankou v máji 2014. Tím siete ReNEUAL potom dokončil text modelových pravidiel a vzal do úvahy diskusie, ktoré prebehli na konferencii.

Vo svojich záverečných poznámkach na konferencii v máji 2014 ombudsmanka uviedla:

Vďaka obrovskej práci, ktorú Výskumná sieť pre správne právo Európskej únie počas piatich rokov od svojho založenia začala a úspešne dokončila, je správny rámec, prostredníctvom ktorého inštitúcie EÚ vykonávajú svoje funkcie, viditeľnejší a pochopiteľnejší. Som presvedčená, že táto práca by mohla mať významný dlhodobý vplyv a pomôcť inštitúciám EÚ, aby fungovali čo najlepšie tak, že budú konať spravodlivo, transparentne, účinne a spôsobom, ktorý je otvorený pre účasť dotknutých záujmových skupín a občanov všeobecne.

Modelové pravidlá siete ReNEUAL poskytnú cenný zdroj inšpirácie, pretože ombudsmanka vykonáva svoje poslanie slúžiť demokracii tým, že v spolupráci s inštitúciami Európskej únie vytvára účinnejšiu, zodpovednú, transparentnú a etickú správu.