• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Vizuálna identita Európskeho ombudsmana

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Vizuálna identita Európskeho ombudsmana

Dňa 27. septembra 2010 bola spustená nová vizuálna identita Európskeho ombudsmana.

Naše logo je vizuálnym symbolom, ktorý bol navrhnutý tak, aby oslovil širokú verejnosť a zároveň reprezentoval identitu a hodnoty našej organizácie.  Cieľom tohto loga je byť pútavé, primerané a zapamätateľné.

Modrá a žltá farba pripomínajú európsku vlajku, ktorá korešponduje so zemepisnými hranicami, v rámci ktorých pôsobíme. Okrúhly tvar predstavuje jednotu a zhodu.

Vnútri tohto kruhu sa nachádzajú obojsmerné šípky, ktoré symbolizujú výmenu a dialóg – kľúčové charakteristiky metodiky Európskeho ombudsmana. Prekrývajúce sa šípky vytvárajú znak rovnosti, ktorý symbolizuje rovnosť a spravodlivosť.

Logo je navrhnuté tak, aby sa mohlo prispôsobiť mnohým použitiam a kontextom a aby sprostredkúvalo dynamický a kladný obraz.

Vizuálnu identitu Európskeho ombudsmana navrhlo Studio Apeloig (http://www.apeloig.com) v nadväznosti na postup verejného obstarávania, ktorý sa začal v roku 2008. Riaditeľ štúdia Philippe Apeloig je bývalým umeleckým riaditeľom Múzea v Louvre a nositeľom hlavnej ceny Medzinárodnej spoločnosti typografických návrhárov za rok 2009.