• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Dostupné jazyky : 

Európsky ombudsman vyšetruje sťažnosti týkajúce sa nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ. Ombudsmanovi môže podať sťažnosť každý občan EÚ, osoba s bydliskom v EÚ alebo každý podnik alebo združenie so sídlom v niektorom členskom štáte. Ombudsman ponúka rýchle, flexibilné a bezplatné spôsoby riešenia problémov súvisiacich s úradnými postupmi EÚ. Ďalšie informácie: www.ombudsman.europa.eu

Kontaktná osoba pre tlač: Gundi Gadesmann, Vedúca oddelenia pre vonkajšie vzťahy a médiá, tel.: +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman