• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Publikácie

Dostupné jazyky :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2017
Štvrtok, 2017, november 9
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  de.en.fr
Practical recommendations for public officials’ interaction with interest representatives
Pondelok, 2017, máj 22
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 2019: Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Streda, 2017, apríl 26
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  en
Annual Management Plan 2017 - Operating Framework and Key Processes
Štvrtok, 2017, február 9
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  en
Annual Management Plan 2017
Štvrtok, 2017, február 9
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2016
Utorok, 2016, november 8
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Problémy s EÚ? Kto vám môže pomôcť?
Utorok, 2016, marec 8
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr.me.sr.is.sq
Európsky kódex dobrej správnej praxe
Štvrtok, 2016, február 25
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  es.de.en.fr.it.lt.nl.pl.pt.ro
The European Ombudsman - Good for business
Streda, 2016, február 10
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dobrá správa v praxi: rozhodnutia európskej ombudsmanky v roku 2013
Pondelok, 2014, september 15
Emily O'Reilly
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Informačný leták pre podniky a organizácie
Utorok, 2013, jún 25
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  de.en.fr
The European Ombudsman’s guide to complaints
Štvrtok, 2012, apríl 19
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Výročná správa 2007 Zhrnutie a štatistika
Pondelok, 2008, marec 10
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Výročná správa 2006 Zhrnutie a štatistika
Štvrtok, 2007, február 22
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Výročná správa 2005 Zhrnutie a štatistika
Pondelok, 2006, marec 13
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Výročná správa 2004 Zhrnutie a štatistika
Utorok, 2005, marec 8
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Dostupné jazyky :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Výročná správa 2003 : resumé a štatistiky
Piatok, 2004, apríl 9
P. Nikiforos Diamandouros
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie
Dostupné jazyky :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Dostupné jazyky :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Dostupné jazyky :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Annual report 1995
Pondelok, 1996, apríl 22
Jacob SÖDERMAN
Pozrite si HTML verziu tejto publikácie