• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Fotografie a obrázky

Fotografie a obrázky z tejto časti sa môžu použiť v tlačených a elektronických publikáciách za predpokladu uvedenia zdroja (© Európska únia). Sú dostupné v nízkom (internet) a vysokom (tlač) rozlíšení.


Pre ďalšie informácie o mediálnych činnostiach Ombudsmanky môžete kontaktovať:pani Gundi Gadesmann, vedúcu Oddelenia pre médiá a vonkajšie vzťahy, tel.: +32 2 284 26 09.