• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Úvod

Dostupné jazyky :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Európska ombudsmanka je odhodlaná zabezpečiť, aby si občania, mimovládne organizácie, združenia a spoločnosti boli vedomí svojho práva sťažovať sa na nesprávny úradný postup inštitúcií EÚ. Ombudsmanka si je vedomá dôležitej úlohy, ktorú zohrávajú médiá v informovaní verejnosti, v obohacovaní debát a v zvyšovaní viditeľnosti jej služieb a aktivít vo všetkých členských štátoch EÚ. Proaktívna mediálna politika predstavuje ústredný prvok jej činnosti a snahy podporiť a propagovať dodržiavanie práv vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a zlepšiť kvalitu administratívnej správy.

Mediálna politika Ombudsmanky je založená na dvojakom prístupe: na jednej strane sa snaží informovať širšiu európsku verejnosť o svojej práci prostredníctvom všeobecných médií (napríklad: TV, tlač, rozhlas). Na druhej strane sa zameriava na konkrétne skupiny potenciálnych sťažovateľov cez špecializované médiá (napríklad ekonomické či spotrebiteľské časopisy a interné bulletiny združení, mimovládnych organizácií a záujmových skupín).

Ombudsmanka sa snaží byť čo najtransparentnejšia a najprístupnejšia pre novinárov s cieľom umožniť verejnosti sledovať jej prácu. Poskytuje informácie v médiách o začatí vyšetrovaní, priateľských riešeniach prijatých inštitúciami s cieľom vyhovieť sťažovateľom, o dôležitých návrhoch odporúčaní adresovaným inštitúciám a rozhodnutiach o ukončení vyšetrovaní. Taktiež informuje médiá o jej výročných správach, posledných štatistikách, jej príspevkoch do prebiehajúcich verejných diskusií a iniciatív a o ďalších témach, ktoré súvisia s jej funkciou a ktoré sú relevantné pre verejnosť. Aj keď má Ombudsmanka za cieľ, aby jej práca bola čo najviac otvorená a prístupná verejnosti, rešpektuje oprávnené požiadavky sťažovateľov, ktorí si vybrali, aby sa s ich prípadmi zaobchádzalo ako s dôvernými.

Ombudsmanka má za cieľ osloviť európskych korešpondentov sídliacich v Bruseli, rovnako ako aj národných a regionálnych novinárov vo všetkých členských štátoch EÚ. Informuje médiá predovšetkým prostredníctvom tlačových správ, tlačových konferencií, rozhovorov a brífingov. Snaží sa poskytovať ľahko čitateľné a jednoduché správy, aby čo najviac uľahčila prácu novinárom.

Pre ďalšie informácie o mediálnych činnostiach Ombudsmanky môžete kontaktovať:pani Gundi Gadesmann, vedúcu Oddelenia pre médiá a vonkajšie vzťahy, tel.: +32 2 284 26 09.