• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
60th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Infografika z roku 2017

Vyhovenie návrhom európskej ombudsmanky v roku 2015
Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2016
Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2016
Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou
Vyšetrovanie prípadov, v ktorých európska ombudsmanka zistila nesprávny úradný postup v roku 2016
Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2016
Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2016 uzavrela
Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2016 sa týkali týchto inštitúcií
Počet sťažností za obdobie rokov 2003 – 2016
Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2016
Strategická práca v roku 2016
Rady, sťažnosti a vyšetrovania v roku 2016
Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby kontaktovali iné inštitúcie a orgány v roku 2016
Počet zmienok v médiách
The European Ombudsman and you - How it works