• Podať sťažnosť
  • Žiadosť o informácie
 Verejná konzultácia o stratégii európskeho ombudsmana V ústrety roku 201960th Rome Treaty anniversaryVaša Európa - Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch

Úvod

Ombudsmanka si je vedomá dôležitej úlohy, ktorú zohrávajú médiá v informovaní verejnosti, v obohacovaní debát a v zvyšovaní viditeľnosti jej služieb a aktivít vo všetkých členských štátoch EÚ. Proaktívna mediálna politika predstavuje ústredný prvok jej činnosti a snahy podporiť a propagovať dodržiavanie práv vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ a zlepšiť kvalitu administratívnej správy.

Pre ďalšie informácie o mediálnych činnostiach Ombudsmanky môžete kontaktovať:pani Gundi Gadesmann, vedúcu Oddelenia pre médiá a vonkajšie vzťahy, tel.: +32 2 284 26 09.

Tlačové správy

Štvrtok, 2017, marec 30 :  Ombudsman announces Award for Good Administration winners

The European Ombudsman, Emily O'Reilly, celebrated the range and quality of the nominations for the Award for Good Administration in a ceremony in Brussels on Thursday.

Launched in October, the Award attracted 90 nominated projects from the main EU institutions as well as many agencies and other bodies.

Prizes were awarded in 7 categories with the overall Award for Good Administration 2017 going to the Commission’s DG Health whose nominated unit developed EU collaboration in the sharing of vital information and expertise to help millions of Europeans suffering [...]

Viac informácií...

Utorok, 2017, marec 14 :  Ombudsman opens inquiry into transparency of Council legislative work
Štvrtok, 2017, marec 2 :  Ombudsman urges appropriate Brexit transparency
Všetky tlačové správy...