Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Výročná správa

Tu nájdete výročné správy s hlavnými informáciami o našej práci v predchádzajúcom roku.

Zobrazuje sa 1 – 10 z 62 výsledkov

Výročná správa za rok 2021

Výročná správa - Streda | 18 mája 2022

Úvod Emily O’Reilly, európska ombudsmanka. Aj rok 2021 zatienila pokračujúca pandémia COVID-19. V EÚ sme mali veľké šťastie, že sme mohli byť svedkami rozsiahleho zavádzania vakcín proti ochoreniu COVID-19, ale verejná diskusia o zaočkovanosti a o tom, ako vírus obmedziť, výrazne upozornila na otázku dôvery vo verejnú správu. Môj úrad pokračoval vo vykonávaní našej stratégie „V ústrety roku 2024“ ...

Výročná správa za rok 2020

Výročná správa - Utorok | 18 mája 2021

Úvod Emily O’Reilly, európska ombudsmanka. Rok 2020 bol pre mnohých ľudí na celom svete tragický, pretože v dôsledku pandémie COVID-19 stratili svojich blízkych, a mnohí ďalší trpeli a naďalej trpia týmto vážnym ochorením. Rok 2020 nám takisto dôrazne pripomenul význam orgánov verejnej správy, na ktorých odbornú spôsobilosť a zodpovednosť sa môžeme spoľahnúť. Pandémia prevrátila životy ľudí naruby...

Looking Back - The impact of the European Ombudsman in 2020

Zhrnutie - Utorok | 18 mája 2021

The core work of the European Ombudsman is to help people, businesses and organisations that face problems with the EU’s administration by dealing with the complaints they submit. Read here our web story highlighting the most relevant cases in 2020, and the impact of our work.

Výročná správa za rok 2019

Výročná správa - Pondelok | 04 mája 2020

Úvod Emily O’Reilly, európska ombudsmanka. © picture alliance/Philipp von Ditfurth S veľkým potešením predstavujeme výročnú správu, ktorá zachytáva prácu Úradu európskeho ombudsmana za rok 2019. Hlavnou činnosťou úradu ombudsmana aj naďalej zostáva riešenie sťažností. Aj v roku 2019 sme dostávali veľké množstvo sťažností od občanov, občianskej spoločnosti, podnikov a médií. Domnievam sa, že by sme...

Výročná správa za rok 2018

Výročná správa - Utorok | 14 mája 2019

 Úvod Emily O’Reilly, európska ombudsmanka S veľkým potešením predkladám za Úrad európskeho ombudsmana našu výročnú správu za rok 2018. Úrad zaznamenal výrazný nárast sťažností v rámci môjho mandátu od občanov, občianskej spoločnosti, podnikov a médií. Nedialo sa to z dôvodu zhoršovania úrovne správy v EÚ, ale pripisujem to lepšej informovanosti o práci, ktorú môj úrad vykonáva, ako aj pozitívnym...

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa - Štvrtok | 17 mája 2018

Úvod Emily O’Reilly, európska ombudsmanka S veľkým potešením vám predstavujem našu výročnú správu za rok 2017. Znovu sme boli svedkami veľmi rušného a produktívneho roka s pozitívnymi výsledkami pre všetkých ľudí, ktorým slúžime, v mnohých dôležitých oblastiach. Opäť nám v našej práci veľmi pomáhala podpora Európskeho parlamentu a angažovaná spolupráca inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ. Právo občan...

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa - Utorok | 16 mája 2017

Úvod Emily O’Reilly, európska ombudsmanka S potešením vám predstavujem našu výročnú správu za rok 2016. Tento rok bol pre EÚ turbulentný a výzvy budú pokračovať aj v nadchádzajúcich rokoch. Kríza nezamestnanosti, prebiehajúca migračná kríza, rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie a obavy týkajúce sa vplyvu novej administratívy v USA na Európu nás všetkých nútia pracovať ešte tvrdšie, aby...