Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Europeiska kommissionens beslut att tilldela BlackRock Investment Management ett kontrakt för att genomföra en undersökning om införlivande av målen miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i EU:s bankregler

Europeiska kommissionens beslut att tilldela BlackRock Investment Management ett kontrakt för att genomföra en undersökning om införlivande av målen miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning i EU:s bankregler.