Chcete podať sťažnosť na inštitúciu alebo orgán EÚ?

Prístupnosť výberových konaní pre zrakovo postihnutých uchádzačov organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov